Lean & Agile bij Woningcorporatie Eigen Haard

Samen met de industrie cross-sectoraal innoveren op weg naar de circulaire economie

Amsterdam

Wooncorporatie Eigen Haard te Amsterdam zorgt primair voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een inkomen tot € 34.911. Maar voldoende aanbod van vrije sector huur en betaalbare koopwoningen is ook belangrijk. Zo ontstaat er doorstroom en helpen we de groep met de lagere middeninkomens. Want ook voor die groep is het in onze regio moeilijk om een betaalbare woning te vinden.

Onderhoud en ontwikkeling
Wij zorgen goed voor ons vastgoed. Dat betekent dat we het goed onderhouden en waar nodig renoveren. En we blijven nieuw vastgoed ontwikkelen. Zo zorgen we voor goede en betaalbare woningen. Voor nu en in de toekomst.

Een wijk is meer dan wonen alleen
Wij vinden het belangrijk dat een wijk of buurt voldoende en goede voorzieningen heeft. Bijvoorbeeld winkels, een klein winkelcentrum of kleinschalige kantoorruimte. Maar ook de dokter of een school heeft een plek nodig. Daarom verhuren wij ook bedrijfs onroerend goed en maatschappelijk vastgoed.

Samen eigenaar met VvE's
Vaak zijn we niet de enige eigenaar van een gebouw. Samen met de (particuliere) eigenaars vormen we dan een Vereninging van Eigenaars (VvE). Soms verzorgen wij in opdracht van deze VvE’s ook het financieel, administratief, technisch en sociaal beheer van dit vastgoed.

Steuntje in de rug
Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig. Wij verhuren daarom een deel van onze woningen op verzoek van gemeenten aan deze groep mensen. Soms rechtstreeks en soms via instellingen. Samen met maatschappelijke organisaties als Cordaan, HVO-Querido, Leger des Heils, Blijfgroep en Mentrum zoeken wij naar passende oplossingen. Daarnaast helpen wij gemeenten zich aan hun rijksdoelstelling te houden om woningen beschikbaar te stellen voor mensen die een geldige verblijfsvergunning hebben gekregen. In WoningNet verantwoorden wij elke verhuring.

.

Programma is in ontwikkeling

12:30
Ontvangst
13:00
Welkom en nieuws vanuit Lean Innovation Network
13:05
Voorstelronde en het inventariseren van de vragen m.b.t. de weg naar de circulaire economie
13:35
Introductie Woningcorporatie Eigen Haard
13:45
Lean Transformatie, Policy Deployment en Lean Loves Agile

Tamara Post en Rebecca Bosma nemen ons mee in de Lean Transformatie bij Eigen Haard

  • De start
  • De fasen
  • Policy Deployment: Missie, Visie & Strategie vertalen naar alle divisies en afdelingen
  • De nieuwe uitdagingen
14:45
De vloer op - Kijken in de praktijk
15:45
Vragen, reacties en feedback n.a.v. de rondleiding
16:10
Het ware Noorden van Eigen Haard

Brainstorm en dialoog over de vraag:

Hoe kunnen we cross-sectorale innovatie bevorderen tussen de Industrie en (semi) Overheid om de circulaire economie versneld dichterbij te brengen ?

16:45
Afronding en verslag van denktank - Expedition Sustainable Future (Jacqueline Hofstede)
17:10
Een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje
17:30
Vertrek

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

Arlandaweg 88
1043 EX Amsterdam