Startbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid en Lean HR

Lean, duurzame inzetbaarheid en HR ? Wat zijn de verspillingen en wat heeft waarde?

Zwolle

Bij Philips, Scania en andere gevorderde Lean organisaties weet men dat het werken aan Lean Transformation pas echt een goed fundament heeft als veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn geborgd. Gezonde mensen en gezonde organisaties zijn immers twee zijden van dezelfde medaille.

Maar het gaat om meer. De Lean filosofie draait om het creeren van waarde en het elimineren van verspilling. Onbenut talent, verzuim, demotivatie en verloop zijn ook te beschouwen als geldverslindende vormen van verspilling. Daar komt nog bij dat we leven in een snel veranderende wereld waarin mensen zich voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe eisen en zich nieuwe competenties eigen moeten maken. Niet de sterkste overleefd maar diegene met het grootste verandervermogen.

Zeker nu we langer door moeten werken (tot 67 of langer) is het zaak om de medewerkers gemotiveerd en bevlogen te houden of te krijgen.

Naast de bestaande werkgroepen van het Lean Innovation Network (Lean Leadership en Verandering en Lean Product Development / Innovation to Market) starten we nu met de derde werkgroep " Lean en duurzame inzetbaarheid van medewerkers" (zie meer informatie in de bijlage). Ook binnen deze groep ligt de focus op het leren van elkaar en bij elkaar in de keuken kijken. Dit blijkt erg goed en versnellend te werken.

Programma

13:00
Op interactieve wijze worden de onderwerpen voor het komende jaar vastgesteld (zie verslag)

Richting: Organisaties die adequaat sturen op duurzame inzetbaarheid, profiteren optimaal van het talent dat in de eigen organisatie aanwezig is. Medewerkers en organisatie ontlenen beide toegevoegde waarde aan de samenwerking en investeren in het behoud van die toegevoegde waarde. Is het in uw organisatie duidelijk wat daarbij het gewenste toekomstbeeld is? En wat zijn  in uw organisatie belangrijke waarden?

Inrichting: Natuurlijk zijn er procedures en werkafspraken over de gesprekscyclus en zijn er faciliteiten voor opleiding en training. Ook een ontziemaatregel voor oudere medewerkers of een training gespreksvaardigheid kan een nuttig instrument zijn in de sturing op duurzame inzetbaarheid. De vraag dient zich aan wat de samenhang en effectiviteit is van al deze faciliteiten en werkafspraken. Op welke wijze toetst en verbetert u deze effectiviteit in de praktijk?

Verrichting: Kenmerkend voor goede sturing op duurzame inzetbaarheid is dat leidinggevenden en medewerkers in allerlei contactmomenten goed samenwerken aan de inzetbaarheid (nu èn in de toekomst). Beide hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid (leiderschap). De vraag is: hoe herken ik in mijn organisatie de afdelingen waar goed wordt gestuurd op duurzame inzetbaarheid? Hoe uit zich dat? Welke resultaten wijzen op uitstekende sturing?

Locatie

Bosweg 15
8017 BR Zwolle