Lean & Cradle to Cradle bij Landustrie

Lean Transformation en Cradle to Cradle bij Desah en Landustrie

Sneek
Landustrie is opgericht in 1913 en was destijds actief op het terrein van de landbouw en wel als handelsfirma en als machinefabriek. Rond 1916 werd begonnen met de installatie van elektrisch aangedreven gemalen met vijzels en schroefpompen. Na verloop van tijd werden ook diverse pompen ontwikkeld voor rioolwater zodat rond 1950 de markt voor afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties toegankelijk werd voor Landustrie. Met bijna 100 jaar ervaring heeft Landustrie zich nu ontwikkeld tot een internationaal bedrijf wat actief is op diverse terreinen voor wat betreft de behandeling en het transport van riool- en afvalwater. Daarnaast hebben ook innovatie en research & development binnen Landustrie een belangrijk aandeel. Voorbeelden hiervan zijn waterkrachtvijzels, DMC dijkbewakingssysteem en het mobiele sanitatiesysteem. Landustrie is koploper in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten en richt daartoe samen met partners nieuwe spin-off bedrijven op zoals DESAH BV en REDSTACK BV. Landustrie gelooft in de kracht van netwerken en investeert hier veel in. Landustrie neemt deel in verschillende netwerken zoals Wetsus, Wateralliantie, Lean Innovation Network en werkt nauw samen met universiteiten (Wageningen UR), onderzoeksinstituten en andere innovatieve bedrijven. DeSaH DeSaH BV is in 2005 opgericht door Harlingen Holding Industries. De missie van DeSaH is de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologieën en concepten binnen de waterketen. Door DeSaH BV worden in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen met een hoge mate van knowhow duurzame innovaties ontwikkeld, die op een kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet in de (decentrale) waterketen. Daadwerkelijke duurzaamheid gaat verder dan het zoeken naar besparingen; het gaat om het her-ontwerpen van processen met de natuur als voorbeeld (Cradle to Cradle). DeSaH streeft naar een kringloopeconomie waar zowel economische winst, alsook winst op het terrein van welzijn van mensen en winst voor de natuur geboekt kan worden. Met de kringloopeconomie in gedachten spreekt men niet meer over afvalwater management, maar van een Grondstof Management Systeem. De core business van DeSaH is het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve duurzame sanitatie concepten.

Lean & Green Landustrie & Desah

Landustrie ontwikkelt zich van een productie naar een innovetieve kennisorganisatie. In het recente verleden zijn een aantal spin-offs ontstaan zoals DeSaH en Redstack. Landustrie heeft een heldere missie, visie en strategie waar het gaat om continu innoveren. Voor de periode 2011 - 2015 streeft Landustrie een forse omzetstijging na van 10 miljoen. 30% daarvan moet uit nieuwe producten komen. En innoveren is het middel daartoe. Marten van der Schoot: “We willen ons mandje met profijtelijke producten vergroten. Daarom investeren we ook in innovatienetwerken zoals Wetsus en Lean Innovation Network. Hierdoor hebben we toegang tot nieuwe ideeën voor nieuwe business en zo houden wij onze concurrenten op afstand” Lean Transformation en Slimmer Werken in productie en op kantoor Koos Kuijvenhoven, Productiemanager Landustrie, vertelt over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de noodzaak om met Lean Transformation aan de slag te gaan. In 2009 zijn er 20 mensen ontslagen en is de fabriek profitcenter geworden. Gelukkig is het verlies nu omgebogen naar winst. Landustrie heeft de volgende stappen gezet: o Het meer visueel maken van de fabriek o De communicatiecel en het dagelijkse sta tafel overleg o De flow lijn o De lean transformatie in de office omgeving o Van Engineering to order naar configure to order Het succes van conceptinnovatie bij DeSaH BV DeSaH BV heeft ruime ervaring met het transport en behandeling van riool- en afvalwater. Deze kennis en ervaring zijn gebruikt om een totaal nieuw concept te ontwikkelen voor de inzameling en behandeling van huishoudelijk GFT afval en afvalwater. Door het nieuwe DeSaH concept toe te passen kunnen er door overheden veel kosten worden gereduceerd:  Energiekosten  Kosten van verwerking van zuiveringsslib  Minimale aanleg van infrastructuur (riolering en grootschalige zuiveringsinstallaties) Bovendien kan decentrale waterzuivering ideaal worden gecombineerd met decentrale energieopwekking. Van het biogas wordt stroom gemaakt. Na een eerste proef van 30 aangesloten woningen, is er in Sneek nu een wijk van 200 woningen uitgerust met het DeSaH concept. Daarnaast is er vanuit opkomende markten veel belangstelling.

Locatie

Pieter Zeemanstraat 6
8606 JR Sneek