Visual Management in R & D bij Philips Lighting

Blijf kort op de bal en zorg ervoor dat je weet waar de andere spelers op het veld staan

Winterswijk

We zijn op 15 september opnieuw te gast bij de R&D groep van Philips Lighting in Winterswijk. De groep is actief bezig met het verbeteren van hun prestatie en maakt daarbij gebruik van een lean innovatie strategie. De R&D manager Ben Knapen wil graag delen waar de groep nu staat en leren van de feedback op zijn verhaal. Het thema van dit bezoek is visueel management, met als sub-titel: “blijf kort op de bal en zorg ervoor dat je weet waar de andere spelers op het veld staan”. In het R&D team wordt visueel management zowel binnen ontwikkelprojecten als bij het continu verbeterprogramma toegepast.
 
We zijn niet voor het eerst op bezoek bij Philips in Winterswijk. Het eerste bezoek was op 23 mei 2014 en toen heeft Ben iets gedeeld van de lean innovatie reis die begonnen is in 2009. Getriggerd door de economische crisis en de LED revolutie was het noodzakelijk om de innovatie prestatie drastisch te verbeteren. Het programma (dat toen overigens nog niet lean heette) heeft geleid tot een stroom van nieuwe producten op basis van de nieuwste led technologie, die in de helft van de gebruikelijke doorlooptijd werden ontwikkeld en in 90 % van de gevallen exact op de beloofde datum werden opgeleverd. De basis voor dit succes was een focus op competentie ontwikkeling en op team building en betrokkenheid van medewerkers.
 
We zijn op 23 maart 2015 opnieuw op bezoek geweest. Ben deelde toen zijn volgende uitdaging: het verbeteren van de effectiviteit in de eerste fase van projecten. In die eerste fase wordt bepaald op welke waarde propositie voor de klant het project zich gaat focusseren en die waarde propositie wordt vervolgens vertaald in een programma van eisen voor het te ontwikkelen product. De IST-situatie is in kaart gebracht door middel van een value stream map analyse van twee net afgeronde projecten en de SOLL-situatie is geschetst via een ideal state map. Pijlers in het vervolg traject waren het uitproberen van een zogenaamde “event based rhythm approach” en competentie ontwikkeling op verschillende terreinen, waaronder lean innovatie. De “event based rhythm approach” lijkt op de SCRUM aanpak die veel bij software ontwikkeling wordt gebruikt. Het nieuwe is de toepassing van die aanpak bij het ontwikkelen van fysieke producten.
 
Tijdens het vorige bezoek was de “event based rhythm approach” een idee dat nog niet actief werd toegepast. Het team is nu een jaar verder en heeft de “event based rhythm approach” toegepast in verschillende projecten en heeft de aanpak al doende verbeterd. Visueel management is een belangrijk onderdeel van die aanpak. Het team heeft de dingen die ze geleerd hebben in de projecten ook toegepast in het monitoren van een continu verbeterprogramma.

Hoewel de voordelen van visueel management gezien worden, zijn er ook uitdagingen. Tijdens deze sessie willen we de volgende twee uitdagingen verder uitdiepen

1.      
Welke aspecten wil je meten en hoe maak je die aspecten visueel. Het is pas goed wanneer iedereen binnen enkele seconden weet hoe het ervoor staat.


2.      
Hoe ga je om met de sociale aspecten van visueel management. Denk aan de discipline die nodig is voor visueel management; die kan als bureaucratische rompslomp ervaren worden. Denk ook aan de transparantie die visueel management brengt; die kan als een bedreiging ervaren worden door de individuele medewerker

De presentaties van de vorige bijeenkomsten zijn voor de deelnemers aan het Lean Innovation Network te vinden op de kennisbank.

Programma

12:30
Aankomst en ontvangst onder het genot van een broodje
13:00
Woord van welkom en korte (voorstel)ronde voor nieuwe deelnemers
13:10
Introductie Philips Lighting Winterwijk door Ben Knapen
13:20
Korte site tour met de keuze "productie" of "demo lighting solutions"
14:00
Korte introductie Innovation 2 Market bij Philips in twee fasen

Innovation 2 Market bij Philips Winterswijk bestaat uit twee fasen:

Fase 1: 
Van Idee (uit Roadmap van Philips Lighting - Office, Industrie en Health Care) tot VPD - Value Proposition Debrief. Na deze fase weten we welke propositie we in de markt willen zetten en hebben we een idee hoe we die markt propositie technisch gaan realiseren.

Fase 2: 
Van VPD tot CR (Commercial Release). In deze fase ontwikkelen we het product, industrialiseren het en zorgen ervoor dat productie het kan maken en onze verkooporganisaties het kunnen verkopen. Halverwege deze fase zit nog een go/nogo-moment, de PPC mijlpaal (Project Plan Committed), waarin wordt besloten of de noodzakelijke investeringen worden vrijgemaakt. De doorlooptijd in fase 2 is drastisch gereduceerd. Van meer dan twee jaar tot minder dan een jaar.

14:15
Visual Management in Innovation en feedback vanuit de groep
15:00
Breakout 1 - Welke aspecten wilt u visualiseren ?
15:30
Het delen van de resultaten van breakout 1
15:45
Breakout 2 - Hoe om te gaan met sociale aspecten, houding en gedrag van medewerkers ?
16:15
Het delen van de resultaten van breakout 2
16:30
Plenaire dialoog en vervolg Special Interest Group Innovation 2 Market / Lean Product Development
17:00
Afsluiting en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

Kosten

€ 250.00

Deelnemers aan de Special Interest Groups hebben voorrang en betalen niet

Locatie

Rondweg Zuid 85
7102 JD Winterswijk