Inspiratie Cafe Future Energy

Future Energy, mondiale ontwikkelingen en initiatief Provincie Fryslan

Heerenveen

Programma

13:30
Ontvangst bij De Match en voorstelronde
13:45
Mondiale ontwikkelingen op het terrein van energievoorziening

Door Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij van Eemflow uit Hilversum

In vogelvlucht komen de volgende zaken aan bod:

  • Ontwikkelingen op de markt voor gas
  • Electriciteit, de energiedrager van de toekomst
  • De waarde van vraagsturing en energieopslag
  • Mogelijke uitvoering vraagsturing d.m.v. slimme energiepool

 

 

 

 

15:00
Initiatief Sinnestroom van de Provincie Fryslân

50 MW zonnestroom en 300 groene mensjaren om dit tussen nu en 2015 te realiseren. Dat zijn de ambities van de Provincie Fryslân voor zonnestroom. Jitske Stavenga en Jadranka Cace schetsen de grote lijnen van het initiatief Sinnestroom en de zes speerpunten:

  1. Productmarktcombinaties met bijzondere aandacht voor nieuwe financieringsconstructies voor agrariërs en het MKB
  2. Opleiding en certificering
  3. Ruimtelijke kwaliteit
  4. Lobby
  5. Communicatie
  6. Voorbeeldfunctie

Jitske en Jadranka vragen feedback vanuit het bedrijfsleven op hun plannen.

16:00
Verkenning Innovatie Initiatief Future Energy
16:30
Afsluiting met een hapje en een drankje

Locatie

De Opslach 51
8448 GV Heerenveen