Gezamenlijk Webinar - De wereldtop van Lean Product Development

Accelarate Innovation samen met de LPPDE Lean Product and Process Development Exchange

De conferentie van de LPPDE Lean Product & Process Development Exchange in Parijs was een groot succes. Het niveau van de sprekers was van wereldklasse.

Vanuit het Lean Innovation Network nemen wij nu het initiatief om gezamenlijk deel te nemen aan het webinar Lean Product Development van Lean Frontiers en LPPDE.

Het webinar is engelstalig en omvat:

  • Welcome Statements and Introduction to Lean Product Development
 - Dwayne Butcher & Dantar Oosterwal

  • Understand Your True Customer Interest and Stop Chasing Competitive Features
 - Ron Marsiglio

  • Set-Based Thinking
 - Göran Gustafsson

  • Lean Scheduling -
 Suzanne van Egmond

  • Filling Knowledge Gaps Through Rapid Learning - 
Bob Melvin

Wij zijn het volgende van plan:

Op 9 november 2017 - 16.00 - 22.00 - samen het webinar te volgen o.l.v. mij en Ben Knapen van Philips Lighting - R & D manager

Zie het programma hier

Op basis van de evaluatie van dit webinar en de ervaringen vanuit het Lean Innovation Network ontwikkelen wij een eigen Nederlandstalige training op het terrein van Lean Product Development.

Op basis van jullie aanmelding en/of spoedige reacties per mail j.hofstede@ynova.nl bepalen wij WAAR wij het webinar samen gaan beleven. Suggesties zijn welkom.

Programma

Locatie