Het meten van verspilling in Duurzame Inzetbaarheid in harde euro's

Over de OEE van medewerkers en PRIMEUR kosten-batentool van TNO

Zwollle

Als je de medewerkers met een abstracte bril op ziet als een van de produktiemiddelen van de organisatie, dan rijst de vraag "Hoe effectief is het personeelsbestand ingezet en welke verspillingen zijn er?"  

Voor productie-omgevingen zijn zo langzamerhand veel "lean" instrumenten bekend. Binnen de HR afdeling is dat nog lang niet altijd het geval. Nog niet zo heel lang geleden werd inzetbaarheid afgemeten aan verzuim. Of men wel betrokken en bevlogen was had nog niet zoveel aandacht.

Echter volgens de nieuwste inzichten zijn de kosten en verspillingen van de aanwezige en niet verzuimende medewerkers vele malen hoger! Ook is gebleken dat verzuim niet altijd stuurbaar is maar dat sturing op Duurzame Inzetbaarheid vele malen effectiever is. 

Hoe kun je als bedrijf als HR omgaan met de OEE van je mensen ? In deze Special Interest Group op 13 september worden de verspillingen in euro's getoond rondom Duurzame Inzetbaarheid met een nieuw door TNO ontwikkelde kosten-baten tool. Dit is een PRIMEUR ! Hiermee kan HR effectiever sturing geven aan Duurzame Inzetbaarheid en kan het thema eindelijk in getallen en percentages vervat worden. 

We beginnen met een korte inlooplunch om 12.30 en eindigen rond 17.00

Programma

12:30
Ontvangst en inkooplunch bij Sicco van der Sluis Bosweg 15 8017 BR Zwolle
13:00
Hernieuwde kennismaking
13:15
Duurzame Inzetbaarheid gelinked aan "Lean en Verspillingen"

Duurzame inzetbare medewerkers zijn medewerkers die zowel nu als in de toekomst met een goede gezondheid, motivatie, kennis en vaardigheden en werk-prive balans optimale arbeidsprestaties leveren en optimaal productief zijn. Is dit niet het geval dan heeft dat nadelige gevolgen voor de productiviteit en is er sprake van verspilling. Duurzame inzetbaarheidsbeleid kan een reductie van deze verspilling opleveren en voor hetzelfde geld heb je dan productievere mensen. 

Maar waar begin je mee? De Verspillingstool Duurzame Inzetbaarheid geeft op basis van landelijke referentie gegevens (Big Data) een goede indruk (in €) van verspillingen binnen een individueel bedrijf en genereert daarmee ook een volgordelijkheid van maatregelen om de verspilling te reduceren.

Aan de hand van een fictief bedrijf wordt een praktijksessie uitgevoerd met deze tool.

14:15
Vragen en discussie       
14:30
Kleine pauze 
14:45
 Vragen en intervisie deelnemende bedrijven

We stellen ons als Special Interest Group de volgende vragen en stellingen:

Is dit realiteit:? “De Human Resource als belangrijkste productie middel en/of machine”

Wordt Duurzame Inzetbaarheidbeleid reeds vorm gegeven met een “verspillingsbril”?

De boer weet meer van de koe dan de werkgever van de medewerker (intensieve menshouderij)

Welke rol speelt privacy ?

Hebben Verzekeringsmaatschappijen hier een rol in?

Wat werkt goed en wat werkt beter?

Hoe werkt dit in de deelnemende bedrijven ?

We gaan concreet en interactief aan de slag met dit thema onder de bezielende begeleiding van Sicco van der Sluis en Dirk Wymenga.

Heeft de “lean bril” en “duurzame inzetbaarheid” in de aanwezige bedrijven al vorm gekregen? Hoe is de OEE van het personeelsbestand? De best practices worden aan het einde van de sessie besproken en gepresenteerd.  

16:30
Alles op een rij ...
16:50
Bepalen van het vervolg van deze Special Interest Group
17:00
Einde

Kosten

€ 195.00

Deelnemers aan de Special Interest Groups hebben voorrang en betalen niet

Locatie

Bosweg 15
8017 BR Zwollle