Lean & Green bij de Rijksuniversiteit Groningen

.

Groningen

Het Innovation Lab “Transitie naar Duurzaamheid” wil mensen van zeer diverse pluimage vanuit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar in contact brengen. Vanuit zeer verschillende perspectieven gaan wij met elkaar in dialoog.

Wetenschap, bedrijfsleven en overheid ontmoeten elkaar in een transsectorale dialoog over de vraag:

“Hoe kunnen wij door intensieve samenwerking sneller toewerken naar een duurzame amenleving?”

 

Programma is in ontwikkeling

Download hier het programma

Locatie

Nijenborgh 9
9747 AG Groningen