Lean Tranformation AWL Techniek

Lean Tranformation en Modularisering van het productportfolio

Harderwijk

AWL ontwikkelt en produceert met 360 medewerkers in Nederland, 50 in Tsjechië en 45 in China, gerobotiseerde lasmachines voor de automotive toeleveringsindustrie. Hierbij worden de nieuwste verbindingstechnieken toegepast. De klanten van AWL-Techniek groeien en worden steeds meer globaal en dat moet AWL dus ook. De klanten hebben globale platforms en hebben overal ter wereld dezelfde machines nodig. AWL is een Engineer to Order organisatie die momenteel transformeert naar een Configure to Order organisatie.

Harald Lubbinge: “AWL groeit en wil deze groei doorzetten. In 2018 willen we een omzet van 100 miljoen bereiken. Door de klant centraal te stellen en met blije medewerkers een maximale performance behalen. Ook onze kwaliteit willen we op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Door focus op “Configure to Order” willen we de doorlooptijd van projecten aanzienlijk verkorten zodat we met beperkte capaciteitsuitbreiding meer machines kunnen bouwen. We hebben een productiefaciliteit in Tsjechië en sinds mei 2013 een productiefaciliteit in China.

Om bovenstaande ambitie te verwezenlijken is AWL-Techniek in 2011 gestart met een strategisch programma met 4 pijlers:

 1. Technology Adaptor.
 2. Focus on customer value (klantintimiteit).
 3. Operational Excellence.
 4. World Class System Integrator.

De belangrijkste redenen om het veranderingsproces te starten waren:

 1. Bestaansrecht: klaar zijn voor de toekomst.
 2. De markt verandert in de zin van grotere en complexere projecten en globalisatie.
 3. Concurrentievoordeel behalen door meer “value for money”, doorlooptijd verkorting, marges vergroten door kosten te reduceren, foutpercentages naar beneden en innovaties door inzet van creativiteit van medewerkers. We willen de verwachtingen van de klant overtreffen, daarmee denken wij duurzaam concurrentievoordeel te behalen. We willen de beste zijn, niet de goedkoopste.

Ook voor de medewerkers komt dit tot uiting in mooi gereedschap, mooie en ergonomische werkplekken, een sfeervolle fabriek met kleur en kunst aan de muur. Dit begint al bij de receptie: een frisse moderne uitstraling en een warm welkom - het AWL gevoel.

In 2012 is gestart met de Lean Transformatie onder de naam “AWL IN Motion” - AIM100”.

AWL In Motion - AIM100

Het veranderingsproces vanaf de start in 2012 onder het motto AIM100.

Het doel van AWL In Motion is om door te ontwikkelen naar 100% tevreden klanten, 100% blije medewerkers en 100% performance.

AWL-Techniek is in 2012 gestart met de Lean Transformatie door het ontwikkelen van: o Sense of Excitement i.p.v. Sense of Urgency (van goed naar nog beter). De aanpak: klein beginnen: vanuit een pilot uitbreiden naar andere afdelingen.

Het AIM100 huis

De concrete resultaten zijn doorlooptijdverkorting, kostenreductie e.d. Men is bezig met Lean in:

 1. Office omgeving: orde scheppen in de chaos in het hoofd en in de digitale wereld; orde en netheid op kantoor; 5S het succes van het systeem “Getting things done”.
 2. Productie (Onderdelenfabricage).
 3. Productie (Assemblage).
 4. Productie (Mallenbouw).
 5. Logistiek (Magazijn, interne logistiek, de nieuwe rol van werkvoorbereiding).

Locatie

Nobelstraat 37
3846 CE Harderwijk