Systematisch naar een passende productiebesturing

Veelbedrijven worden geconfronteerd met stringentere markteisen ten aanzien van prijs, kwaliteit, variëteiten levertijden van hun producten. Zij zullen hun productie-organisatie zodanig moeten inrichten, dat aan deze eisen voldaan kan worden. Vaak betekent dit een herstructurering van productiemiddelen, ofwel een verandering van productiestructuur en productiesystemen. Er
komen flexibele, geautomatiseerde productiemiddelen en de locatie van deze middelen in het bedrijf is zodanig, dat een efficiënte eneffectieve doorstroming van producten mogelijk wordt. Het is voor
bedrijven echter niet voldoende om alleen de productiemiddelen en de productiestructuur aan de nieuwe markteisen aan te passen. Vaak zal ook de productiebesturing aangepast moeten worden.

Dit item is alleen toegankelijk voor aangemelde personen, login of meldt u gratis aan