Factsheet over KPI's m.b.t. Leadership & Duurz/ Inzetbaarheid TNO / NPDI

Screenshots van een onderzoek in een bedrijf en vergelijking / benchmark met referentiegroep t.a.v. van bovenvermelde competenties:
Voorbeeld zijn / Feedback geven / Motiveren / Mee laten doen / Opvolging / Visie op personeel / Richting geven / Kennis over duurzame inzetbaarheid

Dit item is alleen toegankelijk voor netwerk deelnemers, login of meld u aan voor het netwerk.