Historie, spanningsvelden en strategieen m.b.t. traditionele en lean controlsystemen

Voor de industriële revoluties waren organisaties kleinschalig met meester-gezel-leerling relaties. Er was weinig formele beheersing nodig, omdat de afstanden klein waren. In de periode van de industriële revolutie werd de welvaart van vele mensen vergroot en was men optimistisch over de superioriteit van massa productie. De M-form organisatie ontstond: groot, centraal geleid, functioneel ingericht en hiërarchisch met bijbehorende traditionele management accounting systemen.
Deze traditionele management systemen voor beheersing leiden vandaag de dag tot spanningen binnen organisaties die met Lean aan de slag gaan en die denken en doen in value streams, verplatten, vernetwerken en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen (decentrale besluitvorming). De nieuwe metafoor van “value streams in flow” botst met de oude metafoor van het organogram of “de hark”. In de lean organisatie komt de focus veel meer te liggen op de toegevoegde waarde in het primaire proces en de ondersteuning van leidinggevende en support (de omgekeerde piramide).
Bovendien gaat er in het traditionele management systeem veel informatie en kwaliteit van informatie verloren. De centrale vragen worden: Doen we de goede dingen, doen we de dingen goed, zijn we “in control?” en hoe weten we dat ?

Dit item is alleen toegankelijk voor netwerk deelnemers, login of meld u aan voor het netwerk.