Lean Office, Services en ICT

Veel (service) organisaties zijn bezig met Lean Transformation. Vaak start men in productiebedrijven in de “productieomgeving” en wordt gaande weg de scope verbreed naar de verschillende service omgevingen (Finance, HR, Inkoop, Marketing, Logistiek….). Hoewel minder zichtbaar op het eerste gezicht blijkt ook in service organisaties veel verspilling te zitten zoals overvolle emailboxen, onvoorbereide en te lange vergaderingen. Ook blijkt vaak dat veel van het werk geautomatiseerd kan worden. 

Hiermee komt Lean & (agile) ICT in beeld. Het belang van ICT & Agile neemt sterk toe, in alle bedrijfsprocessen wordt de rol van ICT steeds belangrijker. Ook worden ICT projecten omvangrijker en complexer. De grip op deze processen wordt minder. En de kosten stijgen vaak tot grote hoogte ! Bijna 50 % van alle geautomatiseerde systemen wordt niet gebruikt !

ICT afdelingen vragen specifieke toepassingen van Lean. ICT processen zijn creatieve processen van specialisten en kenniswerkers. Verspilling lijkt in eerste instantie minder zichtbaar, maar blijkt vaak in tweede instantie zeer groot te zijn. Impact (?) lijkt onder andere te halen door het verkorten van doorlooptijden, en reduceren van fouten. Dit door samenwerking in de end-to-end-ketens te stimuleren en inzicht en overzicht te creëren met alle stakeholders.

Doelen Special Interest Group - Lean Services, Lean Office en ICT (in ontwikkeling)

-    Value Stream Mapping van end-to-end Service en Office processen
-    Transformatie van functionele- naar value stream organisatie 
-    “Eerst organiseren dan automatiseren”

-     Uitwisselen kennis over o.a. best practises m.b.t. het ontwikkelen en optimaliseren van ICT                 (efficienter en effectiever)

-    Bevorderen van innovatie van het ICT voortbrengingsproces
-    Gezamenlijk ideeën en oplossingen bedenken voor nieuwe uitdagingen

 

Doelgroepen:
-    Directeuren en managers verantwoordelijk voor Office en/of ICT
-    Interne Senior Lean IT consultants
-    Managers van Lean Deployment Teams
-    ?

Activiteiten
-    4 keer per jaar een organisatiebezoek, met een door de groep bepaald thema en/of case

Bijvoorbeeld:
-    Het Lean ontwikkelen van ICT systemen (voor service en productie)
-    Lean Project Management
-    Time management & Getting Things Done
-    KPI’s & dagstarts
-    Standaard werk voor leiders, managers, professionals en andere medewerkers