Community of Practice - Sustainable Excellence

Wat is circulaire economie ?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van grondstoffen, producten en menselijke talenten te maximaliseren en waardevernietiging en verspilling te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd en talenten die onnodig overbodig worden verklaard.

Waarom circulaire economie ?

De circulaire economie geldt als een radicale breuk met het ‘lineaire model’ waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd. In dit model is de laatste levensfase van een product niet ‘hergebruik’, maar ‘vernietiging’: op de vuilnishoop of in de verbrandingsoven. Bovendien zijn de grondstoffen niet onuitputtelijk en moet de mondiale CO2 uitstoot worden gereduceerd.

De Stap van Lean naar Circulair

In een organisatie die gericht is op waardecreatie, continu verbeteren en innoveren is de stap van Lean naar Circulair logisch. In toenemende mate zijn organisaties die rechtstreeks aan consumenten leveren hiermee bezig (Philips, Desso, AVEBE en anderen). De koplopers dieper in Business-to-Business-ketens zetten nu ook de eerste stappen.

De oorsprong van de Lean Filosofie ligt in het Toyota Production System. Als we de 14 principes van Toyota beschouwen treffen we hier heel prominent de maatschappelijke inbedding, de langere termijn, de waarde voor de eindgebruiker inclusief alle stakeholders.

Deze Community of Practice start 17 juni 2021. Neem voor meer informatie over inhoud en deelname contact op met Jacqueline Hofstede:  j.hofstede@ynova.nl of bel 0031 6 51340737