Finance & Accounting for Lean

Als een organisatie serieus start met Lean Transformation dan heeft dat ook zijn weerslag op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en welke informatie daar voor nodig is. Controllers en andere financiele mensen zijn in vele organisaties druk doende om management informatie te produceren en van commentaar te voorzien. Maar, hoe verhoudt ‘lean’ zich nu tot de financieel-economische besturing van de organisatie? Moet daar wat veranderen en zo ja, waarom dan en vooral hoe dan?

Zoals Thomas Johnson, één van de schrijvers over ‘Accounting for Lean’ het uitdrukt: 

‘When I talk of accounting as a form of waste I mean the use of accounting information to set targets for the purpose of controlling and motivating people’s actions in an organization. But almost no one – individual of business – ever achieves a permanent state of lean where they never think about it but simply live in a way that makes that state inevitable. In other words, almost no one migrates to a way of thinking that eliminates the waste of thinking about eliminating waste. To reach that goal, one must view lean as a new way of thinking that leads to a desired state, not as a condition that we somehow achieve while staying at the level of thinking that got us to our present “unlean” state.’

Wat is dan die ‘lean state’ en wat betekent dat voor ‘management accounting’ en de wijze waarop wij ‘in control’ proberen te blijven als organisatie?

Doel van de Special Interest Group - Finance and Accounting 4 Lean 

Zicht krijgen op de spanningsvelden tussen de verschillende werelden en taal van de financiele mensen en de meer operationele mensen.

Zicht krijgen op de nieuwe rol van de financiele mensen in een Lean & Green organisatie

Vaststellen hoe operationeel en financieel management elkaar kunnen versterken op weg naar de realisatie van de Lean & Green Organisatie.

Uw oogst

U zult worden uitgedaagd en verrast en u krijgt nieuwe inzichten waarmee u meteen aan de slag kunt.