Lean Operations, Planning & Supply Chains / QRM

Centraal in dit thema staat de afstemming tussen verschillende deelprocessen in de wereldwijde end-to-end supply chains. Voorraadbeheer speelt hierbij een grote rol. Ook speelt de vraag hoe omgegaan moet worden met een mix van Make-to-Order en Make-to-Stock productie. Verder valt binnen dit thema ook de coordinatie tussen toeleveranciers, producenten en afnemers. Binnen het Supply-thema wordt een spanning gezien tussen Lean en Agile Supply.