Sustainable Asset Management & Lean Maintenance

Lean Maintenance is als management filosofie gericht op het vermijden van ‘verspilling’. Zaken zonder toegevoegde waarde worden systematisch geëlimineerd. Hierdoor verhoogt u niet alleen de kwaliteit van de technische dienstverlening, maar verlaagt u eveneens de effectieve kosten van uw onderhoud. Dit alles leidt tot een directe – en meetbare – optimalisatie van het bedrijfsresultaat.

Maar is dit nieuw? Niet echt…, want als maintenance manager werkt u vandaag aan verdere optimalisatie van uw dienstverlening, zowel naar kwaliteit, output als kost. Diverse principes van lean worden in het onderhoudsgebeuren vandaag al toegepast.

Deze Special Interest Group is in ontwikkeling. Neem voor meer informatie contact met ons op.