Smart Energy

Duurzame energie staat al lange tijd bovenaan de politieke agenda. De elektriciteitsvraag zal de komende decennia meer dan verdubbelen, ondanks energiebesparingsprogramma's. Klimaatproblemen en schaarste stuwen de wens om onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Nieuwe technologieën zullen zowel de vraag (e.g. warmtepompen, elektrische auto’s) als het aanbod (e.g. zonnecellen, windmolens, micro warmte kracht koppeling (HRe ketel)) elektrificeren.


Deze nieuwe technologieën kunnen zowel op centraal als decentraal niveau voor extra grote pieken in zowel vraag als aanbod kunnen zorgen. De pieken kunnen de belastingsgrenzen van de bestaande netwerken overtreffen. Er zijn daarom nieuwe intelligente technieken die moeten worden toegepast om met deze pieken om te kunnen gaan. Elektriciteitsopslagsystemen en intelligente netwerken zullen moeten worden ontwikkeld om met de moeilijke voorspelbare en toegenomen vraag naar elektriciteit om te kunnen gaan.


De energievraag en aanbod wordt steeds meer op decentraal niveau georganiseerd. Hierin spelen de toepassing van ”smartgrid” technologie en vraagsturing een grote rol. Op dit niveau zal een revolutie op de energiemarkt plaatsvinden.

De Special Interest Group Smart Energy is in ontwikkeling. Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline Hofstede j.hofstede@ynova.nl of 00 31 651 340 737