Lean & Sustainable Service en Product Development

Waarom ?

De organisatie heeft gekozen om Lean te implementeren waarbij ook product- en diensten innovatieprocessen moeten worden meegenomen. Bij Marketing en R&D wordt de waarde voor de eindgebruiker in kaart gebracht en wordt de basis gelegd voor toekomstige productie- en dienstverleningsprocessen. Voor een geslaagde Lean transformatie is het van essentieel belang dat ook marketing, sales, innovation, R & D en engineering mee worden genomen in de ontwikkeling. Een efficiënt en effectief innovatieproces leidt tot een sterk verkorte Time to Market.

Doelgroep

Management, leidinggevenden en “stakeholders” op alle niveau’s binnen marketing, productmanagement, R&D, innovation en engineering evenals vertegenwoordigers uit de “belendende processen” zoals Inkoop, Productie en Service.

Doel en resultaat

De deelnemers krijgen inzicht in de principes van Lean Product & Service Development en leren de in hun huidige werkwijze optredende verspillingen herkennen. Onder meer de principes van Rapid Learning Cycles en Lean Scheduling  worden behandeld en geoefend.

 

Tijdsbesteding en inhoud

 

De training duurt 2 al of niet aaneengesloten dagdelen en bestaat uit presentaties door de trainer, oefeningen en presentaties in groepsverband en interactieve discussies tijdens de gehele training.

 

Optioneel

Uitgebreide in company training en begeleiding bij concrete innovatieprojecten.

Verdieping op de volgende onderwerpen:

 

  • Lean Scheduling 
  • Value Engineering & Klantwaarde 
  • Modularisering en van Engineering naar Configure to Order 
  • Verkorten Time to Market in de innovatieketens
  • Lean & Six Sigma
  • Lean & Scrum 
  • Nieuwe wegen naar Duurzame Product & Service ontwikkeling
  • Kennis in Flow ! Effectief en efficiënt kennismanagement 
  • Rapid Learning Cycles