Lean, Smart & Circulair in 1 dag voor directie & management

Een inspirerende dag voor leiders en managers die zich oriënteren op de principes van Lean, Smart & Circulair en de gefaseerde route naar duurzaam succes. Aan het einde van de dag weet u aan de hand van het Readiness Assessment welke volgende stappen u kunt zetten.


Waarom Ready for Lean, Smart & Circulair ?

Mijn bedrijf zoekt nog naar de beste verbeterstrategie en ik wil weten of Lean, Smart & Circulair daarvoor nu een goede keuze is

 

Doel

Deelnemers maken kennis met Lean  en krijgen zicht op de voorwaarden voor een succesvol  transformatieprogramma 

 

Doelgroep

Leidinggevenden van bedrijven die overwegen om met een Lean programma te beginnen 

 

Resultaat

Inzicht in noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle Lean transformatie

Kennis van een aantal essentiele Lean principes en concepten

 

Tijdsbesteding & inhoud

Centrale sessie van 1 keer een dag, Lean Readiness Assesment en format Roadmap 

 

Optioneel

Uitgebreide Lean Scan met feedback per skype of in de organisatie

Bedrijfsbezoek bij Scania (met voorrang) 


Inhoud
 

Ochtend: 

Introductie Lean  

Historie

Waarom Lean 

De verschillen met andere aanpakken zoals QRM, TPM , Six Sigma e.d. 

Missie, visie, alignment van beleid

Wat is Lean : de principes en de methoden (voorbeelden tools)

Noodzakelijke hulpmiddelen & randvoorwaarden

 

Middag :

Lean Simulatie Workshop (Game) 

De 5 fasen van Lean  transformatie

Uitleg Lean Readiness Assesment, ROI-tool en format Roadmap

 

Praktijkopdracht (in het eigen bedrijf): 

Lean Readiness Assesment: Zijn we er klaar voor ?