Lean HR en Duurzame Inzetbaarheid

Wat is Lean HR ?

Onder Lean HR verstaan wij het toepassen van de Lean principes in de HR omgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan nieuwe inzichten omtrent klantwaarde, slimme wijzen van werving- en selectie, arbo- en verzuim- en reintegratiebeleid, kennismanagement, flexibele inzet van medewerkers, planning, visual management en KPI’s voor HR.

 

Wat is Duurzame Inzetbaarheid ?

Voor Lean organisaties die streven naar topprestaties is het ook van belang dat men actief stuurt op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Blije, gemotiveerde en gezonde medewerkers leveren immers een hogere toegevoegde waarde. Ook voor medewerkers is duurzame inzetbaarheid van belang. Natuurlijk vanwege het opschuiven van de pensioenleeftijd, maar ook om ook in (snel) veranderende omstandigheden met plezier blijven werken tot op hogere leeftijd.

 

Waarom ?

De organisatie heeft gekozen om Lean te implementeren waarbij ook de HR afdeling wordt betrokken en de HR processen worden meegenomen. Ook ziet men in dat bevlogen en gezonde medewerkers van levensbelang zijn.

 

Doelgroep

Leidinggevenden en HR managers.

 

Doel en resultaat

De deelnemers krijgen inzicht in de principes van Lean HR en Duurzame Inzetbaarheid en leren de in hun huidige werkwijze optredende verspillingen te herkennen. 

 

Tijdsbesteding en inhoud

De training duurt 2 al of niet aaneengesloten dagdelen en bestaat uit presentaties door de trainer, oefeningen en presentaties in groepsverband en interactieve discussies tijdens de gehele training.

 

Optioneel

Uitgebreide in company training en begeleiding bij concrete projecten.

De training wordt gegeven door:

  • Dirk Wymenga

    Managing Partner
    Ynova Innovation Company BV
  • Sicco van der Sluis

    Directeur
    Sicco van der Sluis