Quick Response Management - QRM

De snelste wint met Quick Response Management (QRM) 

Erik Klijn, MKB-ondernemer, die al in 2007 met veel succes de Lean Principes toepaste bij zijn bedrijf Movacolor:

"Ik ben zeer enthousiast over QRM - Het is zo ontzettend simpel !
Je hebt maar 1 KPI en dat is TIJD. Omdat het zo simpel is, is het heel gemakkelijk over te dragen op de medewerkers. Als de medewerkers ook enthousiast worden heb je al snel een paar Quick Wins te pakken en komt de hele organisatie in de flow van continu verbeteren en innoveren. QRM is ook bij uitstek geschikt voor het MKB !"

Wat is QRM ?
Quick Response Manufacturing (QRM) is een organisatiebrede strategie, gericht op Snel en Slim organiseren. QRM wordt wel gezien als een variant op Lean en is vooral interessant daar waar grote variatie is in productie en/of dienstverlening, bij kleine series of in projectorganisaties. Het doel van QRM is om doorlooptijden te verkorten en om reactiesnelheid en flexibiliteit van de organisatie te vergroten.

QRM gaat uit van het concurreren op basis van tijd en niet op de vertrouwde basis van het minimaliseren van kosten en het streven naar een maximale bezettingsgraad. Het verlagen van de bezettingsgraad en reduceren van de seriegrootte zijn methoden die indruisen tegen ons gevoel van efficiënt produceren. Het is daarom belangrijk dat uzelf én uw mensen een nieuwe gemeenschappelijk taal leren spreken en ervaren wat QRM kan brengen.

Wat levert deze training u op?

 • U krijgt inzicht in de principes van QRM;
 • U krijgt inzicht in het samenspel van bezettingsgraad, seriegrootte, variabiliteit en doorlooptijden;
 • U creëert draagvlak en enthousiasme voor de spectaculaire resultaten die ook in uw organisatie mogelijk zijn:
  • doorlooptijdreductie van 50%-75%;
  • omzetstijging >20%;
  • verlaging kosten met 10-30%;
  • toename leverbetrouwbaarheid naar >95%;
  • hogere productiviteit >20%;
  • minder Rework & Uitval 5% - 15% (Bron :Suri en Tubino).

Wat gaan we doen?
In de workshop maken wij gebruik van een lego-simulatie-spel om u te laten zien en ervaren wat QRM is en hoe de doorlooptijd en kosten in de praktijk gereduceerd kunnen worden. In dit spel wordt een bedrijf met een hoge variëteit aan producten, wisselende routings- en bewerkingstijden aangestuurd op, zowel de traditionele, als de QRM-basis.

Aan de hand van een aantal spelrondes en de aangereikte theorie, worden de QRM-principes uitgelegd en ervaren de deelnemers hoe het samenspel van bezettingsgraad, steltijden, seriegroottes, variabiliteit en doorlooptijden werkt.

 • historie van ons efficiency denken;
 • MCT (Manufacturing Critical path Time);
 • variabiliteit & buffers;
 • invloed factoren op de doorlooptijd;
 • POLCA;
 • doorlooptijdreductie en opbrengsten.

De resultaten worden gemeten door het bijhouden van de logistieke prestaties en output.

Tijdsduur & groepsgrootte
De workshop QRM duurt een halve dag en is geschikt voor een groep van minimaal 12 en maximaal 15 deelnemers. Wij geven de training altijd met twee trainers. Dit betekent dubbele focus, twee keer zo veel ervaring die we je meegeven én een extra portie plezier. 

Voor wie is deze training?
Voor directie, management en professionals die hun organisatie snel en wendbaar willen maken.
De QRM methodiek is bij uitstek geschikt voor situaties waar het werk sterk varieert. Ook MKB ondernemers zijn van harte welkom.

De training wordt gegeven door:

 • Mike Kiens

  Kienologic
 • Mandrie van den Berg

Investering

€ 495.00

Leden voordeel

Deelnemers aan het Lean Innovation Network hebben voorrang en ontvangen 20 % korting