Leiderschap en Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers

Hoe leid je mensen in tijden van transitie ?

Zwollle

Veranderingen en vernieuwingen vinden steeds vaker en ook ongemerkt plaats. Vijf  jaar geleden was de pensioenleeftijd nog 65 jaar, er is sprake van toenemende invloed van sociale media en we zijn niet meer gebonden aan tijd en plaats. De invloed van  Smart Industry, automatisering en robotisering in bedrijfsprocessen neemt toe. En niet iedereen kan of wil hier aan deelnemen.  

Langer doorwerken, gevecht om talent, technologische ontwikkelingen, globalisering en lifetime learning. Daar draait duurzaam inzetbaar blijven om. Tijdens de Special Interest Group Duurzame Inzetbaarheid op 19 januari 2016 stond het volgende thema centraal:

“Hoe krijgen we onze medewerkers mee in de huidige tijden van onzekerheid, verandering en vernieuwing en hoe kunnen we met onze mensen (en hun vaardigheden) onze bedrijfsdoelstellingen realiseren? 

Een belangrijke conclusie was toen dat  "Goed Leiderschap” hierbij cruciaal  is.

We stellen ons nu als Special Interest Group de volgende vragen:

Wat is eigenlijk “leadership”? Waarin verschilt het van ‘managen’?
Welke vormen van “leadership" kan je herkennen?
Hoe hangt “leadership” samen met cultuur?
Hoe kan het “leadership” van direct leidinggevenden effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers
Hoe kan je effectief “leadership” op duurzame inzetbaarheid beoordelen, bevorderen, meten?
Hoe weet je of het “leadership” ‘goed’ is?

We willen de vorm & inhoud goed laten aansluiten bij concrete praktijksituaties (rond het thema Leadership, duurzame inzetbaarheid en lean)

Onze vraag

Welke concrete situaties, voorbeelden, problemen of vragen spelen bij deelnemende bedrijven rondom dit thema. Graag concrete voorbeelden voor 13 mei sturen naar d.wymenga@ynova.nl.

Hoe concreter hoe beter !

Aan de hand van competenties t.a.v. leadership en gevalideerde instrumenten van TNO - NPDI wordt deze bijeenkomst vorm gegeven. Om concreet aan de slag te gaan in de eigen organisatie, kan men gebruik maken van deze instrumenten (voor deelnemers aan de Special Interest Group Duurzame Inzetbaarheid en Lean HR tegen gereduceerd tarief).

We beginnen met een korte inlooplunch om 12.30 en eindigen rond 17.00

Programma is in ontwikkeling

None

Kosten

€ 195.00

Deelnemers aan het Lean Innovation Network gratis

Locatie

Bosweg 15
8017 BR Zwollle