Privacyverklaring

Geldig vanaf april 2018

Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Uw persoonsgegevens

Wanneer u belangstelling heeft voor het bijwonen van een netwerkbijeenkomst of contact opneemt over Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network  en haar activiteiten vragen we u om persoonsgegevens (naam, en e-mailadres) te verstrekken.  Contactgegevens en aanmeldingsmogelijkheden vindt u op onze website.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een deel te nemen aan Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network

Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als antwoord op uw verzoek en/of vragen van andere netwerk deelnemers.

Uw persoonsgegevens kunnen door Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network worden gebruikt om u te informeren over Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network-producten en -diensten.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door YNOVA | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network. Gezien het principe van het netwerk (zie link https://leaninnovationnetwork.yip.community/nl/p/onze-mensen/ons-verhaal/onze-principes/ ) kunnen overige netwerkleden uw e-mailadres en door u ingevulde profielgegevens inzien. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Versleutelde verzending

De gegevens die u in het aanmeldformulier (vanaf de website leaninnovationnetwork.yip.community invult worden versleuteld verzonden naar de server waar de website van leaninnovationnetwork.yip.community wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een zogenaam SSL-certificaat. Dat deze werkt kun u zien aan het groene slotje voor de URL in uw browser. U ziet daar ook in het groen het woord ‘Veilig’ staan.

Opslag van uw persoonsgegevens

Het aanmeldformulier is gemaakt met behulp van een plugin. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in de database van deze plugin. Deze informatie wordt opgeslagen op de server van KNOWLOGY en worden aldaar bewaard. Knowlogy maakt dagelijks een backup, hiervan wordt de laatste per week bewaard, waarna ook maandelijks daarvan weer een backup wordt gemaakt.  Deze backups worden maximaal vier weken bewaard.

Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:

Uw voornaam, achternaam, e-mailadres. Uw bedrijf, telefoonnummer en bankgegevens hebben wij nodig indien u een overeenkomst sluit met ­­ Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

De gegevens die u invult bij uw aanmelding voor het Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network worden gebruikt om u een antwoord te geven op de vragen of opmerkingen. Ook gegevens die verstrekt worden bij netwerkbijeenkomsten (door Ynova  Innovation Company B.V. | Lean Innovation Network of door derden georganiseerd) worden opgeslagen. Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden maar kunnen wel worden gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven .  U kunt middels een e-mail naar yip@ynova.nl zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

 

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen voor onze netwerkbijeenkomsten

Delen van data

Gebruikers die uw persoonsgegevens kunnen inzien

De enige gebruikers leaninnovationnetwork.yip.community  die uw gegevens kunnen inzien zijn op dit moment medewerkers van Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network, Knowlogy (website), Covide.nl (CRM systeem waarmee Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network al haar gegevens in verwerkt). Er zijn geen andere gebruikers die in het beheerder gedeelte van de site kunnen komen. Zodra dat door wat voor reden dan ook wel gaat gebeuren wordt daar in deze privacyverklaring melding van gemaakt.

Google Analytics

Om een goede, duidelijke en relevante website te maken is het van belang dat de bouwer van de website weet wat iemand op de site doet. Hoe lang blijft hij op een pagina? Welke pagina’s worden bekeken? Welke juist niet? Ook leaninnovationnetwork.yip.community   meet uw gedrag op de website. Niet om u producten te verkopen of om u advertenties te laten zien, maar om erachter te komen op welke plekken de site verbeterd kan worden. Voor deze gegevens wordt Analytics van Google gebruikt. Analytics laat hiervoor twee analytische cookies op de harde schijf van uw PC achter.

Google Analytics cookies

Google Analytics plaatst twee cookies…, ‘_ga’ en ‘_gid’. De _ga cookie wordt gebruikt om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, de _gid cookie wordt voor dezelfde reden gebruikt en heeft een geldigheidsduur van 1 dag. Uw privacy blijft met deze twee analytische cookies gewaarborgd. U kunt beide cookies echter te allen tijde zelf van uw harde schijf verwijderen door de cache van uw browser te legen.

Verdere instellingen in Google Analytics

Google wil erg veel van  u weten. Hiervoor kunt u in Google Analytics heel veel mogelijkheden activeren. Maar u kunt deze mogelijkheden ook niet activeren of uitschakelen. En dat is wat leaninnovationnetwork.yip.community   heeft gedaan. In Google Analytics zijn de volgende aanpassingen gedaan zodat uw persoonsgegevens niet door Google gebruikt mogen worden.

Er is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

Uw IP-adres wordt opgeslagen, maar de laatste drie cijfers worden onzichtbaar gemaakt voordat Google het IP-adres opslaat.

Uw gegevens worden niet met Google gedeeld.

Er wordt in combinatie met de twee cookies van Google Analytics geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google.

Uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of verwijderen

U mag op ieder moment uw gegevens opvragen zoals ze in de database van de site en lokaal zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor het wijzigen /verwijderen van uw gegevens. Hiervoor kun u een e-mail sturen naar yip@ynova.nl.  Nadat u een bevestiging van ontvangst hebt gekregen zullen u gegevens verwijderd worden.

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Ynova  Innovation Company B.V. | Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen of klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via yip@ynova.nl