Leren en Werken in Europa

Praktijk en theorie van de Economy for the Common Good en de Green Deal - CSRD

Online

Over Externe Druk en Innerlijke Drive bij MKB en Overheid

Het doel van onze presentatie is om ondernemers, ambtenaren, burgers, kunstenaars, wetenschappers te inspireren om te versnellen en mee te doen aan de versnelling door bundeling van krachten en concrete co-creatie in de regio’s.

Door:

Jacqueline Hofstede - YNOVA Innovation Company en Economy for the Common Good
Joost Broeders - Baril Coatings

In Europa wordt onder leiding van Frans Timmermans hard gewerkt aan Green Deal en het Fit for 55 pakket aan wet- en regelgeving zoals de CSRD, Corporate Sustainablility Reporting Directive en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid UPV en meer. De wereld gaat hierdoor écht veranderen!

Europe Direct Eindhoven organiseert een  interactieve, creatieve en leerzame conferentie over leren en werken met een Europese blik op de toekomst.
De samenleving is sterk in beweging. Ook als het over leren en werken gaat. Zal de technologische ontwikkeling ons leren en werken geheel gaan veranderen? Sommige groepen in de samenleving hebben moeite om de aansluiting te vinden (afstand tot de arbeidsmarkt). Andere methoden en praktijk om onze samenleving anders in te richten, nieuwe organisatievormen/ hybride werken, maar ook hoe stemmen we in de EU expertiseniveaus en diploma’s af. Laat je in deze conferentie verrassen door de creatieve intermezzo’s en de visie van de jeugd over leren en werken. Over de grenzen heen. 
Piet Kommers, professor of UNESCO of learning technologies, zal in de loop van de dag de inzichten samen met ons gaan bundelen. 
Je gaat tijdens deze confertentie kennismaken met een breed scala aan experts: Menno van Doorn, directeur van Sogeti/ ViNT, Piet Kommers , professor of UNESCO of learning technologies, , Tijs Pijls Managing Consultant CINOP, Programmadirecteur NCP NLQF, Marlies Elderenbosch Senior adviseur basisvaardigheden/ volwasseneneducatie CINOP | Projectcoördinator EPALE NL, Mark Vlak vertegenwoordiger van Cities of Learning in Nederland, Jacqueline Hofstede , YNOVA Innovation Company en actief lid van Economy of the Common Goods en Joost Broeders (Baril Coatings) , Ger Essers (stichting Grenzeloos), Jean-Paul Close, o.a. sustainocratie en de stad van Morgen, Ralu E. Nistor-Lustermans, Jacques Giesbertz, o.a. manager van Europe Direct Eindhoven en een groep studenten van Hogeschool Zuyd Maastricht, European Studies. 

 
 
CREDITS
Organisatie Jacques Giesbertz in samenwerking met een groep gemotiveerde studenten van de Hogeschool Zuyd in Maastricht, opleiding European Studies.  Europa Direct Informatie Centrum Eindhoven (Voorlichting over de Europese Unie in de regio Oost- en Midden-Brabant)
Menno van Doorn: “Het Europees klaslokaal in de Metaverse. Als Universiteiten transformeren in “Metaversities” zijn er geen grenzen meer waarbinnen dat leren plaats hoeft te vinden”
Piet Kommers: “Waarin onderscheidt zich het onderwijs in de 21ste eeuw van dat in de 20ste?. De nieuwe werkelijkheid van levenslang leren staat centraal: Niet om diploma's te behalen; maar om je ambities te laten groeien. Het bouwen van je sociaal netwerk gaat samen met het opzoeken van wat je absoluut (nog) niet begrijpt.”
Jacqueline Hofstede en Joost Broeders: “In Europa wordt onder leiding van Frans Timmermans hard gewerkt aan Green Deal en het Fit for 55 pakket aan wet- en regelgeving zoals de CSRD, Corporate Sustainablility Reporting Directive en de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid UPV en meer. De wereld gaat hierdoor écht veranderen, maar komt het op tijd?”
Ger Essers: “Vrij verkeer van studenten, Vrij verkeer van leerlingen. Vrij verkeer van leraren.” Daar komt veel bij kijken. Een doorkijkje in de kansen en obstakels in de EU
Tijs Pijls: “Het is niet altijd duidelijk wat de waarde of het niveau van het leren is, uitgedrukt in een certificaat of diploma. Op welke wijze kun je leren valideren en stimuleren? 
Marlies Elderenbosch: Uitleg over EPALE (Electronic Platform of Adult Education in Europe) is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie en/of zich bezighouden met lerende volwassenen.
Mark Vlak: “Het Cities of Learning-initiatief is inmiddels uitgegroeid naar diverse Cities of Learning en bijbehorende online platforms in Nederland en ruim 40 steden en regio’s wereldwijd.”
Jean-Paul Close: “vanuit Sustainocratie ofwel de maatschappij op niveau 4, de cocreatie maatschappij, nieuwe voorwaarden te scheppen voor zowel leren als werken.”
Ralu E. Nistor-Lustermans: Ralu gaat ons wegwijs maken in de wereld van de soft skills met name om samenwerking met anderen te verbeteren. 

 

Programma is in ontwikkeling

17:00
Vragen beantwoorden door panel, dialoog met deelnemers én behandelen van de stemming

Locatie

Online
Online Online