Succesvol Circulair Ondernemen

Duurzaam en Circulair Ondernemen is geen “nice to have” meer, maar een “must have”

Online

Waarom Duurzaam  Circulair Ondernemen ?
Omdat er steeds meer mensen bewust worden van ‘grenzen aan groei’
Omdat onze economie fundamenteel aan het veranderen is
Omdat zich dit vertaald naar nieuwe wetgeving zoals de ‘Green Deal’ CSRD, Taxonomie, UPV
Omdat overheden steeds serieuzer werk maken van Circulair Inkopen
Omdat grote bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidacties (CSRD)
Omdat er ook aan kleine bedrijven steeds meer vragen gesteld worden over hun duurzaamheidsbeleid
Omdat CO2 uitstoot steeds duurder wordt
Omdat (schaarse) jongeren vooral graag willen werken bij oplopers in de Circulaire Economie

Welke toekomstgerichte ondernemer wil hier niet in investeren?

 

Programma is in ontwikkeling

15:00
Kennismaking
15:10
Welke vragen leven er anno 2022 en dialoog en chat

In 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de vragen die er leven bij grote en kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Dit onderzoek heeft geleid tot het Acceleratie Programma Sustainable & Circular Excellence voor verschillende doelgroepen. In de Masterclass delen wij onze kennis en ervaring.

15:20
Presentatie en uitleg invul format A4
15:25
Stap 1. Leiderschap en Ondernemerschap
15:40
Stap 2. De Common Good Balans en universele waarden (het fundament)
15:55
Korte Pauze
16:00
Stap 3. Drijfveren voor verandering en leren veranderen
16:10
Stap 4. De 10 R principes voor de Circulaire Economie met de stakeholders
16:30
Stap 5 en 6. Prioriteitstelling en invulling plan op hoofdlijnen A4
16:45
Delen van de resultaten en nabeschouwing
17:00
Afsluiting

Locatie

Online
Online Online