Augmented Reality & Cobots in Assemblage bij Amfors

Met Lean & Smart Technologies meer mensen duurzaam inzetbaar !

Amersfoort

HAN Lean QRM Centrum | Hogeschool Arnhem Nijmegen
&
Fieldlab Inclusive Innovation

bij Amfors | Metafors te Amersfoort

Amfors 

Amfors is de sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Amfors biedt werk aan ruim 1150 SW-medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij stimuleren en ondersteunen de arbeidsontwikkeling van deze medewerkers zo, dat zij op de reguliere arbeidsmarkt of bij één van de businessunits (groen, schoonmaak, inpakken, metaalbewerking en assemblage) kunnen werken naar het beste van hun vermogen.

Metafors

Metafors is expert in metaalbewerking en elektromontage: van tekening tot verzending.

Wie zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

​Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben één of een combinatie van de volgende beperkingen:

 -  Psychisch, bijv. autisme, gedragsstoornis, PTSS

-  Cognitief, bijv. laagbegaafd, analfabeet, geheugenproblemen

 -       Fysiek, bijv. spierziekte, blind, doof

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hiervoor een officiële indicatie gekregen van de overheid, zoals WsW, Wajong, Participatiewet, etc.

Zij werken o.a. in productie, assemblage, verpakken, logistiek, groenvoorziening, schoonmaak of metaal.

Robotisering, digitale technologie en sociale innovaties veranderen ons werklandschap.

​Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betekent dit veel. Robots kunnen hun (productie)werk overnemen. Nieuwe technologie biedt echter vooral ook kansen. Door ‘Inclusieve innovatie’ gaan hun zelfstandigheid, flexibiliteit en leerpotentieel omhoog: ze kunnen sneller en slimmer werken. Hierdoor halen zij meer voldoening uit hun werk. Dit is het doel van het Inclusive Fieldlab: Hèt onderzoeks- en innovatieplatform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstellingen van het Inclusive Fieldlab: 

 • Snelle implementatie inclusieve innovaties binnen Amfors 
 • Kennis valideren in samenwerking met de wetenschap 
 • Kennis delen met reguliere werkgevers en SW-bedrijven 

 

HAN Lean-QRM Centrum | Hogeschool Arnhem - Nijmegen

Enkele jaren terug is vanuit het Lectoraat Lean / World Class Performance het HAN Lean-QRM Centrum opgericht (HLQC). Het HLQC is hét kenniscentrum op het gebied van Lean en QRM. HLQC voert samen met het bedrijfsleven en door middel van de inzet van studenten praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis wordt direct toegepast in het onderwijs en gedeeld met het (regionale) bedrijfsleven. HLQC en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network zijn al jaren expertise- en valorisatiepartners op het terrein van Lean, Smart, Circulair en Ethisch ondernemen.

Bezoek voor meer informatie de website van het HAN Lean-QRM Centrum. ​

Programma

11:45
Ontvangst van de deelnemers bij Amfors / Metafors
12:00
Soep met broodjes
12:30
Welkom en introductie van Lean & Smart door Jacqueline Hofstede

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende stellingen:

1. De technologische ontwikkelingen gaan  razendsnel, dit raakt (bijna) iedere job, dus moet iedereen getraind worden om bij te blijven

2. De snelle technologische ontwikkelingen maken het lastig om een stip aan de horizon te zetten (5 - 10 jaar)

3. Een integrale Lean & Smart Scan plus Roadmap op hoofdlijnen zou ons kunnen helpen

Door Smart Technologies wordt het veel gemakkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, ook binnen het reguliere bedrijfsleven

13:00
Introductie van de Lean & Smart projecten van de HAN door Manouk Nijhof, MSc, onderzoeker HAN Lean QRM Centrum

Manouk Nijhof introduceert het HAN Lean QRM Centrum en de projecten waar de onderzoekers, lectoren en studenten van de HAN in betrokken zijn. De eerste resultaten van de projecten en een demonstratie met de Microsoft Hololens (onder voorbehoud) komen aan bod.

RAAK - Augmented Reality & Assemblage

Augmented Reality (AR) technologie is een vorm van mens-computer interactie waar de natuurlijke visuele waarneming van de mens wordt aangevuld met computer-gegenereerde informatie, zoals virtuele 3D modellen, aanwijzingen en teksten. Binnen het MKB in de maakindustrie is er grote interesse voor AR. Diverse maakbedrijven zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om met AR hun medewerkers te ondersteunen en/of te trainen en daarmee hun assemblageprocessen efficiënter uit te voeren, met een hogere kwaliteit en op een veilige manier. In dit project willen we het MKB ondersteunen met onderzoek naar mogelijkheden om AR in te zetten in assemblageprocessen.

GAK – Amfors

Dit project heeft tot doel om inzicht te verkrijgen, en aanpakken te ontwikkelen, voor de inzet van nieuwe technologieën en methoden ter verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het project omvat (i) de inventarisatie van nieuwe technologieën en methoden, passend bij de doelgroep, (ii) een inventarisatie van kansen die liggen bij bedrijven voor de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking waarbij nieuwe technologieën en methoden kunnen helpen, (iii) de ontwikkeling van enkele demonstrators binnen Amfors en reguliere bedrijven, (iv) het ontwikkelen van business casussen voor één of meer bedrijven, (v) een handleiding voor bedrijven, en (vi) verspreiding van resultaten naar meer bedrijven en werkvoorzieningen. 

13:30
Amfors en Inclusive Fieldlab door Ronald de Koning

Richard Tanke neemt ons mee in het veranderingsproces vanaf de start in 2016 aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • De aanleiding voor het Inclusive Fieldlab
 • De fasen
 • De resultaten

Vervolgens gaat hij in op de volgende uitdagingen:

 • Evidence Based Coaching om medewerkers op een hoger plan te krijgenBiofeedback
 • Taalakkoord
14:10
Rondleiding in groepen op de werkvloer

We passeren allen de volgende stations waar zaken worden getoond en uitgelegd:

 • Smart Beamer
 • Cobot
 • ​Exo-Skelet
15:00
Korte pauze, feedback en vragen
15:30
De belangrijkste vraag van Amfors | Metafors

Wij hebben de ambitie om de afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij werken voortdurend aan het functioneren van mensen met de bedoeling hun employbility te vergroten. Graag gaan wij met jullie in gesprek over de volgende vragen:

 1. Wat kunnen andere bedrijven, onze (potentiële) klanten, doen om de “afstand tot de arbeidsmarkt” van onze mensen te verkleinen ?
 2. Helpt het om ook in ons SW bedrijf LEAN te gaan werken ?
 3. Wij zijn eerder met Lean gestart. Helaas was dit geen succes vanwege de bijzondere aanpak van onze mensen. Hebben jullie ideeën om opnieuw succesvol te starten met Lean ?
16:15
Afronding en afsluiting door Jacqueline Hofstede
16:30
Vertrek

Locatie

Heliumweg 7
3812 RD Amersfoort