Augmented Reality AR in Assemblage

Hoe we met AR mensen met een lager (opleidings)niveau kunnen inzetten in technische assemblage

Arnhem
Het lectoraat Lean en World Class Performance voert samen met (MKB)bedrijven en organisaties praktijkgericht onderzoek uit en creëert daarmee direct toepasbare kennis voor bedrijven en organisaties op het gebied van Lean en Quick Response Manufacturing (QRM). Het lectoraat laat deze kennis terugvloeien in het onderwijs, zodat studenten opgeleid worden tot vakmensen die óók verstand hebben van processen. Deze werkwijze is vertaald naar het HAN Lean-QRM Centrum, een platform voor de wisselwerking van (contract)onderzoek en praktijk.

None

Wat is Lean? 'Lean thinking' is een managementfilosofie die gericht is op het elimineren van verspillingen en het op elkaar afstemmen van waarde toevoegende activiteiten. Met als doel: uw klant optimaal bedienen. Essentieel in de Leanfilosofie zijn: o Foutloze producten of diensten o Directe levering, volgens specificaties van de klant o Veilig produceren, zonder verspilling van materiaal, arbeid en energie Wat is 'Quick Response thinking'? ‘Quick Response thinking’ is vooral nuttig voor organisaties die te maken hebben met een hoge variëteit aan producten of diensten. In deze omgevingen is het snel kunnen reageren op klantwensen een strategische uitdaging. QRM is gericht op het reduceren van doorlooptijden bij organisaties met kleine seriegroottes en/of klantspecifieke producten en diensten. QRM is daarmee een nuttige aanvulling op de Leanfilosofie. Het lectoraat focust haar (contract)onderzoek en verbetertrajecten op bedrijfsprocessen in het regionaal midden- en kleinbedrijf (mkb), het onderwijs en de zorg. Onderwijsinstellingen Docenten worden geconfronteerd met veel verschillende ontwikkelingen op vakinhoudelijk, didactisch en technologisch gebied. Uitdagingen dienen zich aan als het gaat om kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Docenten en bestuurders kunnen deze uitdagingen aangaan met behulp van Lean. Met de focus op doelmatigheid creëert Lean de ruimte om te investeren in kwaliteit. Zorginstellingen Vertegenwoordigt u een bedrijf of organisatie in deze sector en wilt u uw bedrijfsprocessen verbeteren? De onderzoekers van het lectoraat streven altijd naar de ontwikkeling van een blijvend Lean-, SixSigma- en QRM-vermogen zodat bedrijven zelfstandig door kunnen gaan met het verbeteren van hun processen.

Programma is in ontwikkeling

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem