Lean Transformation, 
Ketenintegratie & Klantwaarde

Ontwikkelingen vanaf 2006 in een Low Volume, High Variety omgeving bij Avantor Performance Materials te Deventer

Deventer

Onze gastheren:    

Walter van den Brink (Plantmanager)
Robert Bruns (HR manager)
Mark Ketjen (Eerste Operator en Green Belt Lean Six Sigma)
Taskforce Werkgelegenheid Avantor (Samenwerking vakbonden, OR en directie)

 

Plantmanager Walter van den Brink:

“Door Lean is onze efficiëntie toegenomen met 20 % en onze doorlooptijd afgenomen van 12 naar 3 dagen. Ook zijn wij de laatste jaren bij onze klanten de Lean principes gaan introduceren en hebben daarmee hoge ogen gegooid. Samen met de medewerkers zijn er bij Avantor indrukwekkende resultaten geboekt met Lean. Niettemin hebben globale ontwikkelingen geleid tot het besluit de activiteiten gefaseerd te verplaatsen naar Polen en de plant in Deventer te sluiten medio 2017.
Wij nodigen de mensen van het Lean Innovation Network van harte uit om te profiteren van onze kennis en ervaring met Lean Transformation, Ketenintegratie en Klantwaarde. Ook willen wij u laten kennismaken met onze goed opgeleide medewerkers, die in de loop van 2016 en 2017 een nieuwe baan kunnen aanvaarden. ”

Avantor Performance Materials produceert en levert wereldwijd hoogwaardige chemicaliën en materialen, die worden toegepast in diverse industrieën. Dit wordt gedaan vanuit 4 businessunits in Deventer:
1.    Analytische laboratoria 
2.    Grondstoffen voor de farmaceutische industrie 
3.    Hulpstoffen voor micro-electronics
4.    Reagentia voor ziekenhuis laboratoria.

Vanwege de toenemende mondiale concurrentie is er de afgelopen jaren een voortdurende focus op kostprijsverlaging en levertijdverkorting geweest. Bovendien stellen klanten steeds hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid, orde en netheid (6 S) en efficiënte Lean processen. 

 

Een treffend citaat van een klant uit de micro-electronics:

"Wij kunnen echt zien dat jullie voortdurend verbeteren en een snellere respons geven op problemen. Dit geeft ons vertrouwen en is voor ons belangrijk omdat ook wij onze performance in de gehele keten nog steeds willen vergroten."

Programma

12:45
Ontvangst bij Avantor Performance Materials

LET OP: 

Bij de entree moet iedereen zich legitimeren met paspoort of rijbewijs

13:00
Woord van welkom en nieuws vanuit het Lean Innovation Network
13:05
Onze reis van Lean Transformatie, Klantwaarde en Ketenintegratie

Walter van den Brink introduceert het bedrijf Avantor Performance Materials als “Low Volume, High Variety” bedrijf in de context van de wereldmarkt en neemt ons mee in het verhaal vanaf 2006. 
“Vanaf het begin hebben we de mensen sterk betrokken bij het Continu Verbeteren vanuit de teams. De eerste initiatieven vonden plaats vanuit de concepten “Total Productive Maintenance” TPM en 6-S. We hebben de kaders geschetst en de gereedschappen aangereikt door training en we hebben de mensen heel veel vertrouwen gegeven om zelf met verbetervoorstellen te komen. Dit ging in het begin niet altijd goed, maar gaandeweg werden de voorstellen beter en namen mensen zelf meer initiatief. Bij ons ligt elke week de productie een uur stil om te verbeteren. Verbeteren is een onderdeel van onze cultuur, het hoort gewoon bij je werk.
In 2008 werd naar analogie van het Toyota Production System bij ons het “Baker House of Excellence” geïntroduceerd met de kern: Hoe kunnen we beter en sneller leveren?
In 2011 hebben we een nieuwe impuls gegeven door een leergang aan te bieden voor een aantal Lean Champions dwars door alle geledingen van de organisatie. 
Vanaf 2013 ketenintegratie door focus op klantwaarde en introductie van Lean bij onze klanten.

 

14:00
Korte pauze, voorbereiding groepen
14:15
Interactieve rondleiding langs 6 stations met verschillende presentaties

 

1)

Sunrise: Dagstart, alle actuele operationele zaken worden behandeld

2)
Zout & Labels: Sustainable Supply Chain Management, 
Door producten heel klantspecifiek te kunnen maken helpen we klanten hun kosten te reduceren. Deze ketenintegratie start met het luisteren naar de waarde voor de klant. Een voorbeeld is het klantspecifiek vullen van verpakkingen, dus geen verpakking van 5 kg maar van 4.71 etc.

3)
TPM bord Warehouse

4)
Waterbased Production - Fifo lijn

5)
Waterbased Production  - Quality Control

6)
Waterbased Production 

16:15
Dialoog en afronding onder leiding van Jan-Willem Vos van Stedendriehoek Innoveert
16:30
Banenmarkt

Globale ontwikkelingen hebben geleid tot het besluit de activiteiten in Deventer gefaseerd te verplaatsen naar Polen en de plant in Deventer te sluiten medio 2017. Door het organiseren van een banenmarkt willen wij u laten kennismaken met onze goed opgeleide medewerkers, die in de loop van 2016 en 2017 een nieuwe baan kunnen aanvaarden. ”

Heeft u ook belangstelling voor presentatie van uw organisatie op de banenmarkt neem dan contact op met:

Robert Bruns - HR manager Avantor Performance Materials

0031 6 533 733 85 - robert.bruns@avantormaterials.com

17:00
Een hapje en een drankje en gelegenheid tot netwerken

Locatie

Teugse weg 20
7418 AM Deventer