Lean voor teamleiders - 6 S & Creativiteit bij snelle technologische verandering

De spanning op de werkvloer tussen standaardiseren, 6S én creativiteit bij continue technologische verandering

Apeldoorn

In 1924 begon de familie Weweler te Apeldoorn een groothandel in vervangingsonderdelen voor zware voertuigen. In 1948 besloot Weweler met haar eigen productie van start te gaan vanwege de toenmaals heersende schaarste in bladveren. Dankzij goede marktkennis en de hoge kwaliteit van de producten maakte het bedrijf een snelle groei door. Eerst als betrouwbare fabrikant en leverancier van mechanische vering voor trucks en bussen, daarna als één van de voorlopers op het gebied van luchtvering voor trailers, trucks en bussen. Tussen 1985 en 1990 wordt de luchtvering een groot succes en staat Weweler voor de absolute top in kennis en engineering van geavanceerde luchtveersystemen. In diezelfde periode gaat Weweler naar de beurs. 
Sinds de overname van Weweler door VDL Groep te Eindhoven in juli 2001 heeft het zwaartepunt van de activiteiten zich verlegd van de vervangingsmarkt naar de eerste montagemarkt. Om de kracht door samenwerking binnen VDL Groep te benadrukken is in 2010 de naam gewijzigd in VDL Weweler.

VDL Weweler ontwikkelt, produceert en verkoopt luchtvering, as-liften, paraboolveren en speciale assen voor producenten van trucks en bussen.
De robuuste systemen van VDL Weweler garanderen een betrouwbaar en rendabel gebruik en zijn daarnaast geschikt voor toepassing in de meest veeleisende gebruiksomgevingen. De ISO gecertificeerde productiefaciliteiten in Apeldoorn (Nederland) en Poperinge (België) zijn sterk geautomatiseerd, waarbij  robottechnologie zorg draagt voor een efficiënte, flexibele en betrouwbare productie. De oplossingen van VDL Weweler zijn ontworpen met het oog op OEM serieproductie en specialistische toepassingen in middelgrote aantallen. Een geavanceerde logistiek maakt leveringen mogelijk op basis van Kanban en Just in Time.

VDL Weweler heeft een vlakke organisatiestructuur met korte beleidslijnen. Er is permanente aandacht voor het versterken van de bestaande no-nonsense cultuur, waarin een informele, persoonlijke en open communicatie de boventoon voert. De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door het gemeenschappelijk VDL motto: 

Kracht door Samenwerking – Wij zijn de beste veren fabrikant ter wereld !

Kracht door Samenwerking - Wij zijn de beste veren fabrikant ter wereld

Lean Transformation bij VDL Weweler
VDL Weweler heeft zich ontwikkeld van handelsfirma in onderdelen voor het zwaar transport, naar in de jaren ’90 de eerste eigen luchtveer systemen. Het productiewerk was vroeger echt zwaar spierballen werk. De teamleiders waren brandjes blussers en politieagenten. Het omslagpunt kwam in 2012 met de opening van het eigen leercentrum. Hier trainen we en leiden we onze eigen mensen op. Meer en meer worden de medewerkers gezien als volwaardige intelligente gesprekspartners. We hebben nu de ambitie om de beste veren fabrikant ter wereld te zijn door verregaande robotisering en in ons kenniscentrum engineering, procesengineering, productie automatisering, verkoop en R & D steeds beter te laten samenwerken.

Robert Geurtzen: 
“In veel delen van het bedrijf worden al lean concepten en gereedschappen gebruikt. We hebben al goede resultaten geboekt, bijvoorbeeld:

 • Doorlooptijdreductie van 6 naar 2 weken
 • Het onderhanden werk is gehalveerd
 • De leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit zijn verbeterd
 • Uitvalpercentage van 5 naar 0,5 %
 • Ziekteverzuim van 12 naar 4 %
 •  ….. en we gaan naar een doorlooptijd via 1 dag naar 2 uur !

  Wij krijgen steeds meer klanten én ze worden ook steeds kritischer. De eisen van de automotive industrie worden ook bij ons steeds meer van kracht. We streven naar een plezierige en uitdagende werkomgeving, tevreden medewerkers en een uitstekend eindproduct. Hierdoor is 6 S en het inrichten en gedisciplineerd standhouden van de standaarden en werkinstructies van steeds groter belang.

Momenteel gaan ook de technologische ontwikkelingen heel snel. De veranderingen in de productie met én zonder robots volgen elkaar snel op. De systeem kant (de koude kant) van systemen en procedures hebben we meestal wel goed voor elkaar, maar de menskant (de warme kant) blijft een uitdaging.
We vragen van de medewerkers en de teamleiders voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden én een betere communicatie. Maar….. dit lukt niet altijd…. bijvoorbeeld door:

 • Ingesleten gewoonten en werkwijzen vooral bij medewerkers die hier al jaren werken
 • Vooral het standaardiseren en standhouden van 6S – zoeken blijft een probleem
 • Voortschrijdende robotisering en voor sommigen onduidelijke standaarden
 • Soms gebrekkige productkennis – mensen begrijpen niet meer precies wat ze moeten maken
 • Communicatieproblemen door verschillende nationaliteiten (taalproblemen)

Wij ontvangen graag de teamleiders van de groep “Lean Lokaal in de Stedendriehoek” en bespreken graag onze vragen.

 

Programma

13:00
Ontvangst met koffie en thee
13:10
Welkom en (hernieuwde) kennismaking teamleiders - wat kom je halen en brengen ?
13:30
Terugblik op vorige keer met de teamleiders bij Koninklijke Auping

Wat heeft Auping geleerd en/of opgepakt ?

Wat hebben de anderen geleerd en/of opgepakt ?

13:45
Korte Presentatie VDL Weweler voor Bert Eilander (teamleider)
14:00
Presentatie van de vraagstelling van VDL Weweler en bespreking van het volgende huiswerk

In de productie en assembly bij VDL Weweler wordt er in dagdienst, 3 ploegen en 5 ploegen (vol continue) gewerkt. In het kader van ISO certificering, klanteisen en wetgeving werken we volgens vastgestelde regels, procedures en werk- en veiligheidsinstructies en tijdelijke memo's. Deze worden allemaal digitaal aangemaakt en vervolgens als hardcopy in de lijn gehangen.
Mede door voortschrijdende inzichten en technologische ontwikkelingen zijn dit "levende" documenten , wat wil zeggen dat e.e.a. aangepast, uitgebreid wordt zodra er zaken veranderen. In onze e-learning WeweLearn,  toolboxen, werkoverleg en trainingen wordt hier regelmatig aandacht aan gegeven. In een 5 ploegenrooster kan er echter veel tijd overheen gaan eer een ieder bereikt is.(5 ploegen = 6 dagen werken 4 dagen vrij. Wanneer de laatste dienst in de nacht van zondag op maandag is, dan is de eerstvolgende dienst weer op vrijdag)

Door de ploegendiensten werken onze medewerkers ook in de nachten en weekenden wanneer er weinig ondersteuning of toezicht is. Hierdoor wordt naast het consequent volgen van werkinstructies ook een bepaalde creativiteit, initiatief name  en oplossingsgerichtheid verlangt om stilstanden van de productielijnen tot een minimum te beperken.

De vragen waar wij mee worstelen en die we graag met jullie willen bespreken zijn:

1.

Informatieoverdracht:

" Hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker up to date blijft en volgens de laatste versies van instructies werkt?

" We willen dat de instructies niet alleen gelezen worden maar ook worden begrepen en nageleefd. Hoe kun je dat controleren?

" Hoe controleer je dat er gewerkt wordt volgens instructies, ook wanneer er geen toezicht is?

2.

Herkennen jullie het spanningsveld tussen het gedisciplineerd naleven van standaarden enerzijds en de noodzaak dat mensen ook creatief zijn en initiatief nemen anderzijds? Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd blijven.

3.

We hanteren in de productiehallen het 5S (6S) principe. Wat zijn jullie ervaringen met het in stand houden van het bereikte resultaat?

14:30
Korte rondleiding in kleine groepjes (veiligheidsschoenen aan)
15:00
Korte pauze
15:15
Bespreking van de vraagstukken van VDL Weweler en het huiswerk
16:15
Actielijsten, onbeantwoorde vragen en evaluatieronde

De mensen van VDL Weweler willen graag eindigen met een concrete oogst:

 • Wat hebben we geleerd aangaande de thema's?
 • Welke nieuwe ideeën of inzichten hebben we opgedaan?
 • Hoe pakken we dit verder op ?
 • Actielijst: Wie doet wat ?
 • De volgende keer doen de mensen van VDL Weweler verslag over de vorderingen
17:00
Hapje & drankje
17:15
Vertrek

Locatie

Ecofactorij 10
7325 WC Apeldoorn