Smart Assembly Factory

Integratie van Lean en Smart in de U-shape Cell

Online

Hoe organiseer je de assemblage in je bedrijf op een slimme manier zodat je gemakkelijk kunt inspringen op veranderingen in volumes en producten. Hoe kun je hierin lean werken en daarbij Industry 4.0 technologieën inzetten?   
In deze masterclass staat de ontwikkeling van een “Smart U-shape Assemblage Cell” centraal. In deze cell, die ontwikkeld wordt op de HAN, wordt gebruik gemaakt van diverse Industry 4.0 technologieën. 
De U-shape assemblage cell biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van het assemblage werk, de taken op verschillende manieren te verdelen over een aantal medewerkers. Ook het aantal medewerkers dat ingezet wordt, kan eenvoudig aangepast worden in de U-shape assemblage cell. Op een lean manier kan in one-piece flow gewerkt worden.

HAN Lean-QRM Centrum | Hogeschool Arnhem - Nijmegen
Enkele jaren terug is vanuit het Lectoraat Lean / World Class Performance het HAN Lean-QRM Centrum opgericht (HLQC). Het HLQC is hét kenniscentrum op het gebied van Lean en QRM. HLQC voert samen met het bedrijfsleven en door middel van de inzet van studenten praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis wordt direct toegepast in het onderwijs en gedeeld met het (regionale) bedrijfsleven. HLQC en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network zijn al jaren expertise- en valorisatie partners op het terrein van Lean, Smart, Circulair en Ethisch ondernemen.

Bezoek voor meer informatie de website van het HAN Lean-QRM Centrum. ​

Programma

15:30
Welkom door Jacqueline Hofstede en ontwikkelingen binnen het Ynova Innovation Platform
15:35
Kennismaking en vragen vooraf
15:45
Integratie van Lean en Smart Technologiën in de U-shape Cell Lector Jannes Slomp

In deze masterclass zullen we eerst kort uitleggen hoe de U-shape Cell werkt en hoe Industry 4.0 technieken gebruikt kunnen, of moeten, worden voor het verder flexibiliseren van de U-shape cell. 
Het gebruik van verschillende Industry 4.0 technieken komen hierbij aan de orde, zoals het automatisch genereren van werkinstructies, cobots, 3D printing, AGV’s, digital kanban, digital twin methodes, AR voor orderpicking en assemblage ondersteuning. 
De masterclass presenteert hierbij een belangrijk (tussen-) resultaat van het ‘RAAK AR in Assemblage’ project van de HAN. Ynova Innovation Platform participeert als valorisatie partner in het project. 

Doelgroep: Directeuren, bedrijfsleiders, productiemanagers, teamleiders van assemblage afdelingen.
Meer informatie over deze masterclass kan verkregen worden bij de projectleider van het RAAK-AR-in-Assemblage project:  Jannes Slomp - jannes.slomp@han.nl

16:15
Uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke beantwoording van de vragen

In de masterclass zullen we de aanwezigen vragen naar hun mening over de bruikbaarheid van het concept en de aangegeven technologieën in hun bedrijfssituatie.

 

 

16:45
Afrondende dialoog
17:00
Vertrek

Locatie

Online
Online Online