Augmented Reality in Assemblage

Met Lean & Smart Technologies meer mensen duurzaam inzetbaar !

Arnhem

HAN Lean-QRM Centrum | Hogeschool Arnhem - Nijmegen

Enkele jaren terug is vanuit het Lectoraat Lean / World Class Performance het HAN Lean-QRM Centrum opgericht (HLQC). Het HLQC is hét kenniscentrum op het gebied van Lean en QRM. HLQC voert samen met het bedrijfsleven en door middel van de inzet van studenten praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis wordt direct toegepast in het onderwijs en gedeeld met het (regionale) bedrijfsleven. HLQC en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network zijn al jaren expertise- en valorisatiepartners op het terrein van Lean, Smart, Circulair en Ethisch ondernemen.

Bezoek voor meer informatie de website van het HAN Lean-QRM Centrum. ​

Programma is in ontwikkeling

12:00
Soep met broodjes
13:00
Introductie van de Lean & Smart projecten van de HAN door Manouk Nijhof, MSc, onderzoeker HAN Lean QRM Centrum

Manouk Nijhof introduceert het HAN Lean QRM Centrum en de projecten waar de onderzoekers, lectoren en studenten van de HAN in betrokken zijn. De eerste resultaten van de projecten en een demonstratie met de Microsoft Hololens (onder voorbehoud) komen aan bod.

RAAK - Augmented Reality & Assemblage

Augmented Reality (AR) technologie is een vorm van mens-computer interactie waar de natuurlijke visuele waarneming van de mens wordt aangevuld met computer-gegenereerde informatie, zoals virtuele 3D modellen, aanwijzingen en teksten. Binnen het MKB in de maakindustrie is er grote interesse voor AR. Diverse maakbedrijven zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden om met AR hun medewerkers te ondersteunen en/of te trainen en daarmee hun assemblageprocessen efficiënter uit te voeren, met een hogere kwaliteit en op een veilige manier. In dit project willen we het MKB ondersteunen met onderzoek naar mogelijkheden om AR in te zetten in assemblageprocessen.

GAK – Amfors

Dit project heeft tot doel om inzicht te verkrijgen, en aanpakken te ontwikkelen, voor de inzet van nieuwe technologieën en methoden ter verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het project omvat (i) de inventarisatie van nieuwe technologieën en methoden, passend bij de doelgroep, (ii) een inventarisatie van kansen die liggen bij bedrijven voor de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking waarbij nieuwe technologieën en methoden kunnen helpen, (iii) de ontwikkeling van enkele demonstrators binnen Amfors en reguliere bedrijven, (iv) het ontwikkelen van business casussen voor één of meer bedrijven, (v) een handleiding voor bedrijven, en (vi) verspreiding van resultaten naar meer bedrijven en werkvoorzieningen. 

14:10
Rondleiding in groepen op de werkvloer

We passeren allen de volgende stations waar zaken worden getoond en uitgelegd:

  • Smart Beamer
  • Cobot
  • ​Exo-Skelet
15:30
De belangrijkste vraag van Amfors | Metafors

Wij hebben de ambitie om de afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij werken voortdurend aan het functioneren van mensen met de bedoeling hun employbility te vergroten. Graag gaan wij met jullie in gesprek over de volgende vragen:

  1. Wat kunnen andere bedrijven, onze (potentiële) klanten, doen om de “afstand tot de arbeidsmarkt” van onze mensen te verkleinen ?
  2. Helpt het om ook in ons SW bedrijf LEAN te gaan werken ?
  3. Wij zijn eerder met Lean gestart. Helaas was dit geen succes vanwege de bijzondere aanpak van onze mensen. Hebben jullie ideeën om opnieuw succesvol te starten met Lean ?
16:30
Vertrek

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem