Lean Transformation bij Avantor Performance Materials

Lean Transformation in a Low Volume High Variety omgeving en Introductie Workshop Lean en Kaizen

Deventer

Avantor Performance Materials produceert en levert wereldwijd hoogwaardige chemicaliën en materialen, die worden toegepast in diverse industrieën. Dit wordt gedaan vanuit 4 businessunits in Deventer:

1.    Analytische laboratoria
2.    Grondstoffen voor de farmaceutische industrie
3.    Hulpstoffen voor micro-electronics
4.    Reagentia voor ziekenhuis laboratoria.

Vanwege de toenemende mondiale concurrentie is er de afgelopen jaren een voortdurende focus op kostprijsverlaging en levertijdverkorting geweest. Bovendien stellen klanten steeds hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid, orde en netheid (6S) en efficiënte Lean processen.

Een treffend voorbeeld van een klant uit de micro-electronics:
“Wij kunnen echt zien dat jullie voortdurend verbeteren en een snellere respons geven op problemen. Dit geeft ons vertrouwen en is voor ons belangrijk omdat ook wij onze performance in de gehele keten nog steeds willen vergroten”.

Lean Transformation in een Low Volume High Variety omgeving

Vanaf het begin in 2006 hebben we de mensen sterk betrokken bij het Continu Verbeteren vanuit de teams. De eerste initiatieven vonden plaats vanuit de concepten “Total Productive Maintenance” TPM en 6-S. We hebben de kaders geschetst en de gereedschappen aangereikt door training en we hebben de mensen heel veel vertrouwen gegeven om zelf met verbetervoorstellen te komen.

Dit ging in het begin niet altijd goed, maar gaandeweg werden de voorstellen beter en namen mensen zelf meer initiatief. Bij ons ligt elke week de productie een uur stil om te verbeteren. Verbeteren is een onderdeel van onze cultuur, het hoort gewoon bij je werk.

In 2008 werd naar analogie van het Toyota Production System bij ons het “Baker House of Excellence” geïntroduceerd met de kern: Hoe kunnen we beter en sneller leveren?

In 2011 hebben we een nieuwe impuls gegeven door een leergang aan te bieden voor een aantal Lean Champions dwars door alle geledingen van de organisatie.

Vanaf 2013 ketenintegratie door focus op klantwaarde en introductie Lean bij klanten.

Locatie

Teugseweg 20
7418 AM Deventer