Lean & Smart voor teamleiders - Startbijeenkomst NOORD bij Landustrie

Teamleiders sparren over een plan voor Lean, Smart en Continu verbeteren binnen Landustrie

Sneek

Landustie
Water is overal en allesomvattend en zo is het eigenlijk ook met de activiteiten en producten. Voor elk segment in de waterketen beschikt Landustrie over de nodige kennis en reikt men oplossingen aan. Zij  zijn dan ook al meer dan 100 jaar actief op het gebied van watertechnologie! Zie voor meer informatie de website van Landustrie

Productiefaciliteiten
Landustrie heeft haar eigen machinefabriek. De productieafdelingen worden bemand door gemotiveerde en ervaren werknemers met grote kennis op het gebied van het fabriceren, samenbouwen en installeren van producten en apparaten in diverse materiaalsoorten. Er wordt gewerkt met staal, roestvaststaal, aluminium, duplex, dillidur, hardox, weldox en armox. De faciliteiten zijn niet alleen geschikt voor de fabricage van eigen producten, maar ook voor het onder keur realiseren van werk voor derden. Eindproducten voldoen aan de normen zoals gesteld door Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, DNV etc. 

Programma

12:30
Ontvangst bij Landustrie te Sneek
13:00
Woord van welkom en introductie Landustrie door Koos Kuijvenhoven en kennismakingsronde

Koos Kuijvenhoven (Manager Operations Landustrie) geeft een introductie op Landustrie en de visie van Landustrie op de toekomstige productie.

Tijdens de kennismaking tussen de teamleiders staat de volgende vragen centraal:

Wie ben je ? Van welk bedrijf ? Wat kom je halen en wat kom je brengen ?

13:30
Presentatie van het initiatief Lean & Smart voor teamleiders door Jacqueline Hofstede

Binnen het Lean Innovation Network organiseert Ynova met de aangesloten organisaties sinds 2005 het samen leren, verbeteren en innoveren onderweg naar duurzaam succes. Hierbij gaat het om Lean en Smart Transformation in brede zin. De focus ligt op waard creatie en het elimineren van verspillingen in alle geledingen van de organisatie: Marketing, R & D, HR, Operations, Supply Chain, Finance ….alle thema’s komen aan bod. In de meeste gevallen is het hoger management hierin betrokken. Soms komen ook een paar teamleiders mee (middelmanagement), maar daar zijn de programma’s niet primair op gericht. In Midden Nederland is in 2018, op initiatief van Martijn van Haaf van Koninklijke Auping, een leergroep gestart speciaal voor teamleiders. Wij willen in Noord Nederland dit mooie initiatief overnemen.

Doelstellingen Teamleiders netwerk Midden:

  1. De deelnemers verlaten elke bijeenkomst geïnspireerd, ze ervaren het toch een beetje als een leerzaam ‘uitje’ en komen met nieuwe praktische ideeën terug, die ze in hun praktijk kunnen toepassen.

  2. Het gaat tijdens de bijeenkomsten om ‘halen en brengen’. Het is wel nodig om het qua inhoud klein en dichtbij de werkvloer te houden, daardoor is de kans het grootst dat er praktische ideeën mee naar ‘huis’ genomen kunnen worden.

  3. Als leidinggevenden faciliteren we de deelnemers om na afloop van de bijeenkomsten met de ideeën ook, zo nodig, aan de slag te kunnen.

Doelgroepen/deelnemers netwerk:

We kiezen voor organisaties die aan de slag zijn met de LEAN transformatie uit Noord Nederland.

Doelgroep(en):

De doelgroep waarvoor dit netwerk bedoeld is zijn teamleiders of groepsleiders. Medewerkers die andere medewerkers aansturen, soms ook meewerkend voorman zijn en qua opleiding op een mbo-4 niveau acteren. We gaan ervan uit dat er tijdens elke bijeenkomst twee vertegenwoordigers per bedrijf zijn.

Ontwerp(eisen) netwerk:

Het is van belang dat de teamleiders bij de opzet van het netwerk de ‘lead’ hebben

 

14:00
Presentatie van het verbeterplan en de vraagstelling van de teamleiders van Landustrie

De vraagstelling van de teamleiders van Landustrie spitst zich toe op een verbeterplan met daarin de volgende vragen:

Welke verspilling zie je op “De Machinale” ?

Welke verbeteringen in het werk kunnen we snel doorvoeren ?

- Kleinere series ?

- Sneller omstellen ?

Welke verbeteringen zijn er op de wat langere termijn ?

Hoe ziet de productie er over pakweg 5 jaar uit ? (welke machines, welke technologiën)

14:30
Korte rondleiding door "De Machinale" in kleine groepjes (veiligheidsschoenen aan)
15:00
Korte Pauze en voorbereiding antwoorden
15:30
Feedback Fabriek en bespreking van de vraagstukken van Landustrie
16:30
Oogst van de middag

We willen graag eindigen met een concrete oogst:

  • Wat hebben we geleerd aangaande de thema's?
  • Welke nieuwe ideeën of inzichten hebben we opgedaan?
  • Hoe pakken we dit verder op ?
  • Actielijst: Wie doet wat ?
  • De volgende keer doen de mensen van Landustrie verslag over de vorderingen
17:00
Afsluiting en de mogelijkheid tot een rondleiding door de gehele fabriek

Locatie

Pieter Zeemanstraat 6
8606 JR Sneek