Teamleiders Lean & Smart Online

Kleinschalige intervisie voor Teamleiders / Middle Management

Online

Programma

14:00
Hernieuwde kennismaking en uitwisseling uitdagingen en vervolgprogramma 2021

Vandaag komen we online bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en het vervolg van deze teamleidersgroep met elkaar te bespreken:

  • Rondje ervaringen uitwisselen met de teamleiders
  • Thema's bepalen voor 2021 in combintaie met data en gastbedrijven 

Om jullie gedachten m.b.t. thema's alvast te stimuleren, hierbij de lijst die bij aanvang bij AUPING  is gemaakt:

Leidinggeven aan mensen en samenwerken in teams

·       Wat laat je de mensen (in teams) zelf doen en wat niet?

·       Hoe ga je om met weerstand, tegengas van medewerkers?

·       Hoe ga je om met mensen en hoe motiveer jij ze?

·       Hoe stimuleer je mensen met goede verbeterideeën te komen?

·       Hoe doe je functioneringsgesprekken, beoordeling en beloning ?

Lean tools en structuur

·       Hoe ziet de dagelijkse overlegstructuur eruit (escalatiemodel)

·       Hoe zien de werkinstructie en standaarden er uit ? (tekst, visueel, op scherm)

·       5S – 6S Wanneer en hoe organiseer je schoonmaak en controle van de machines?

·       TPM

·       Pitstop – SMED

·       OEE

·       Aan het begin van de dag lijn clearance? (nadeel je ruimt de troep van anderen op)

·       Kanban

·       Dagelijkse opvolging? (één- of tweerichtingsverkeer)

·       Zelf roosteren

·       Hoeveel tijd besteed je aan een waste walk ?

·       Hoe zien jullie white boards eruit ?

·       Hoe meet je de prestatie van medewerkers?

·       Hoe borg je de kennis van medewerkers ? Kennismanagement ?

·       Hoe ga je om met probleem oplossing?

·       Het oplossen van problemen brengt veel positiefs: geen kosten, geen irritatie en een voorspoedige productie

Flexibiliteit

·       Hoe ga je om met flexibiliteit?

o   Hebben mensen wel / niet eigen machines ?

o   Hoe ga je om met in leren van nieuwe vaardigheden ?

o   Hoe ga je om met ploegenoverdracht, werktijden en verlenging van de dag ?

o   Plus- en min flexen zoals bij Scania

·       Hoe ga je om met uitzendkrachten en bureaus?

·       Hoe ga je om met veel nationaliteiten / culturen / talen ?

·       Hoe maak je mensen multi-inzetbaar?

·       Wat doen jullie aan training en opleiding ?

·       Hoe ga je om met verschil in inzet oude vaste medewerkers en vaak jongere en fanatiekere uitzendkrachten

Duurzame Inzetbaarheid en ziekteverzuim

·       Hoe vang je ziekteverzuim op? 3 op de bank – 3 uur betalen (meestal is er wel werk)

·       Wat doe je aan preventie van ziekteverzuim ?

·       Hoe ga je om met duurzame inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers ?

 

Nieuwe technologiën

Bij Auping hanteren ze de volgorde: organiseren, mechaniseren en dan pas automatiseren

Is er bij jullie al sprake van nieuwe technologiën zoals Augmented Reality in assemblage of 3 D printing?

Uitwisseling van uitdagingen, vragen én oplossingen in tijden van CORONA
De 1,5 meter samenleving - Uitdagingen, vragen én oplossingen
De toekomst - Uitdagingen, vragen én mogelijke oplossingen en nieuwe initiatieven

14:55
Korte Pauze
15:45
De kracht van het netwerk: Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Welke ideeën leven er ?

Hoe ervaren jullie de online ontmoetingen?

Komen we de volgende keer weer in het echt bij elkaar ?

16:00
Afronding en vertrek

Locatie

-
- Online