Denktank Smart Sustainable Society & Industry 4.0.

Denktank over de kracht van netwerken en ecosystemen én het Innovatie Programma 2020 - 2021

Apeldoorn

Eén van de lessen van de corona-crisis is dat de samenleving in Nederland veel te kwetsbaar is geworden door sterke afhankelijkheid van producten uit lage lonen landen. Het gebrek aan mondkapjes is daar een sprekend voorbeeld van. Om de volledige impact van de Coronacrisis goed in te kunnen schatten, moeten we een aantal trends in ogenschouw nemen zoals de ‘Vierde Industriële revolutie' en de Europese en Nederlandse ambities voor de Circulaire Economie en de Sustainable Development Goals van de VN.

Na het webinar met Erik Hollander gaan wij met elkaar in gesprek over Smart Industry & Society 4.0. en ontwikkelen wij ideeën over samen leren, innoveren en commercialiseren.

Programma

12:30
Ontvangst op ZWITSAL terrein ingang Noord: Vlijtseweg 144, 7317 AK Apeldoorn (Locatie Ondernemershuis)
13:00
Live bij het Webinar: De intelligente netwerkorganisatie: Zelfstandige mensen in ondernemende klantenteams door Erik Hollander

Ondernemingen moeten slimmer samenwerken om concurrerend te blijven. Start-ups en scale-ups bedreigen grote gevestigde ondernemingen vanwege hun snelheid, flexibiliteit en innoverend vermogen. Bij Hollander Techniek is men al in 2017 gestart met een drastische transformatie van een traditioneel installatiebedrijf naar een intelligente netwerkorganisatie met ondernemende klantenteams. Er wordt nu gewerkt in klantenteams van mensen met de passie voortdurend te werken aan continu verbeteren en innoveren. 

Erik Hollander (CEO Hollander Techniek)

"In tijden van de totaal onverwachte en wereldwijde coronacrisis komt dit nu heel goed uit. Gelukkig konden we door werken vanuit huis, dankzij de moderne ICT technologie. Onze medewerkers hebben versneld geleerd hiermee te werken en nemen ook vanuit huis hun verantwoordelijkheid voor het werk vandaag de dag én voor de (toekomst) van de organisatie. We hebben een toekomst gerichte visie: flexibel bewegen door deze periode om uiteindelijk te kunnen versnellen.

Dat vraagt leiderschap:

  • Vertrouw en durf los te laten
  • Geef eigen verantwoordelijkheid
  • Laat ruimte voor eigen initiatief
  • Durf teamgenoten te laten werken alsof het hun eigen bedrijf is
  • Laat teamgenoten zelf oplossingen zoeken
  • Bied hulp aan waar nodig"

Erik Hollander vertelt zijn ervaringen tijdens de coronacrisis en zijn visie op de toekomst

Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

13:50
Inventarisatie vragen voor follow-up Innovatie Programma 2020 - 2021

De 'Vierde Industriele Revolutie' -  Smart Society & Industrie 4.0
Industrie 4.0 is de benaming voor de vierde industriële revolutie waar we ons nu in bevinden. Het omschrijft de vervaging van de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. 

Wij hebben al vragen geïnventariseerd op de volgende onderwerpen:
Smart Society & Industrie 4.0 Lean, Optimaliseren, Automatiseren en Digitaliseren
Samenwerken in Supply Chains en Netwerken
Smart Industry & Circulair Ondernemen

Op basis van bovenstaande vraagstukken van de deelnemers organiseren wij een innovatieprogramma met webinars, bedrijfsbezoeken (zodra dat weer kan), e-learning en coaching.

14:00
Afsluiting webinar en pauze in Apeldoorn
14:15
Visie Ynova 2020 - 2030 - Serving the World - Jacqueline Hofstede

Jacqueline Hofstede schetst haar visie op de toekomst op basis van haar ervaringen ín en buiten het Lean Innovation Network de afgelopen 20 jaar en vertelt over het initiatief - Vonketon en het Ecopark 2030

Jacob Brobbel sluit aan door zijn praktijkvoorbeelden 'Made in Holland' en ervaringen in Clean Tech Regio met de Coöperatie Circol en hij laat zien hoe Smart & Sustainable met elkaar samenhangen.

14:45
Dialoog over de toekomst en het voorgestelde innovatieprogramma 2020 - 2021
15:30
Afronding en gezellig samen zijn
16:00
Vertrek

Locatie

Boogschutterstraat 30
7324 AG Apeldoorn