De weg Towards the Digital Factory

Praktijk van Verheij en theorie van digital twins - kortere en betrouwbare productiedoorlooptijden

Online

In 2019 startte men bij het Lean QRM centrum van de HAN - Hogeschool Arnhem Nijmegen met het onderzoeksproject ‘Towards the digital factory’. Men wilde inzicht krijgen in de manier waarop digitale simulatiemodellen de keuzes in planning en besturing kunnen verbeteren. Hiervoor ontwikkelden de onderzoekers een eerste versie van een Digital Twin. Ook deden ze de eerste praktijkervaringen op met het gebruik hiervan.

Tijdens dit webinar leert u van de ervaringen van alle onderzochte mkb maakbedrijven. U krijgt handvatten om te komen tot een effectieve digital shadow voor het optimaliseren van uw eigen productiebesturing.Vragen die we behandelen zijn:

• Welke technische aanpassingen zijn nodig?

• Welke kennis is nodig?

• Welke stappen moeten gedaan zijn vóórdat een digital shadow ingezet kan worden.

• Hoe moet ik beginnen met de digitalisering?

Wilt u meer informatie over het onderzoeksproject “Towards the digital factory” neem dan contact op met gerlinde.oversluizen@han.nl 06 - 55 20 88 04

Programma is in ontwikkeling

15:30
Gerlinde Oversluizen over het onderzoek 'Towards a digital Factory'

Waarom dit onderzoek?
Bedrijven die een grote variëteit aan producten maken in kleine series of zelfs enkele stuks, hebben te maken met complexe optimalisatie vraagstukken. Medewerkers richten op afdelingsniveau of procesniveau hun werk optimaal in, gericht op procesefficiëntie. Deze inrichting conflicteert vaak met de centrale planningsdoelstelling voor het hele bedrijf, namelijk: korte stabiele doorlooptijden om leverbetrouwbaar te zijn.
Een integrale optimalisatie die recht doet aan centrale (doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid) en lokale doelstellingen (procesefficiëntie) is complex. Zoals elke productiemanager weet: ERP-systemen ondersteunen deze complexiteit onvoldoende. Hierdoor worden er formele maar ook vele informele overleggen gepland, die tijdrovend zijn en vaak ook maar beperkt resultaat opleveren.

Wat laat het onderzoek zien?
In het onderzoek zagen we dat digitale technieken kunnen helpen bij het integraal optimaliseren van planning en besturing. Voorwaarde hierbij is dat de complexiteit en variabiliteit van het proces (daar waar mogelijk) vooraf gereduceerd moet zijn.
 Knelpuntenzijn voor mkb bedrijven zijn:

• Hoe kan ik de complexiteit en variabiliteit van het proces al zoveel mogelijk reduceren door o.a. het toepassen van traditionele Lean instrumenten

• Hoe verzamel ik de juiste data? Welke data zijn dit en van welke machines? Hoe zorg ik voor communicatie naar een centraal systeem?

• Hoe ontwikkel ik de juiste simulatie? Welke manieren van optimalisering en prioritering voor de productie zijn mogelijk en voor dít proces belangrijk.

• Wie neemt de beslissingen en op welk niveau met de uitkomst van de simulatie, en wie krijgt dus de juiste informatie en de bevoegdheden?In ons onderzoek hebben we een praktijkcasus begeleid bij een mkb maakbedrijf waarbij we de eerste stappen richting een digital twin hebben gezet. In het proces van deze ontwikkeling hebben wij faal en succesfactoren onderzocht bij maakbedrijven waarbij de ontwikkeling is gestagneerd én bij maakbedrijven die succesvolle stappen hebben gezet in digitalisering van de planning en control van de productie

16:10
Peter van Buuren, DGA van Verheij BV in Ulft deelt zijn ervaringen met de ontwikkeling van de digital twin binnen zijn bedrijf,
16:30
Korte pauze
16:35
Vragen en dialoog
17:00
Einde van het webinar

Locatie

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem Online