Koplopersgroep en evaluatie Lean & Smart Teamleiders (uitstel i.v.m. Corona Virus)

Evaluatie van de groep Lean & Smart Teamleiders en idee voor nieuwe koplopersgroep

Deventer

In 2018 heeft Martijn van Haaf, plantmanager van Auping, het initiatief genomen voor een nieuwe groep Teamleiders Lean & Smart met het doel om binnen het Lean Innovation Network ook op middle management niveau het leren en innoveren te faciliteren. We hebben in april 2018 een eerste "design bijeenkomst" gehouden. Hieronder een deel uit het verslag.

Opzet inspiratiebijeenkomsten teamleiders
(Maak)bedrijven, zeker de grotere, nemen veelvuldig deel in netwerken met andere bedrijven en organisaties. Een nadere beschouwing van deze netwerken leert dat het toch vooral het management is dat participeert in deze netwerken. Als we vanuit de lean principes naar organisaties kijken, dan is de cruciale vraag toch meestal welke medewerker en welke activiteiten voegen nu daadwerkelijk waarde toe aan de productie. Dit zijn in de praktijk in veel gevallen de operators, medewerkers aan de lijn en teamleiders. Toch zijn er voor deze mensen weinig netwerken waaraan ze op hun niveau en belevingswereld kunnen deelnemen. Terwijl het ‘leren van elkaar’ ook op productieniveau waardevol is. Om deze reden heeft Martijn van Haaf van Koninklijke Auping het initiatief genomen om in de regio een netwerk op te zetten dat specifiek is gericht op teamleiders. Inmiddels heeft er een ontwerpbijeenkomst plaatsgevonden, waarin Auping samen met enkele andere bedrijven uit de regio een voorlopige opzet heeft gemaakt voor dit netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden hieronder weergegeven.

Doelstellingen Teamleiders netwerk:

 1. De deelnemers verlaten elke bijeenkomst geïnspireerd, ze ervaren het toch een beetje als een leerzaam ‘uitje’ en komen met nieuwe praktische ideeën terug, die ze in hun praktijk kunnen toepassen.

 2. Het gaat tijdens de bijeenkomsten om ‘halen en brengen’. Het is wel nodig om het qua inhoud klein en dichtbij de werkvloer te houden, daardoor is de kans het grootst dat er praktische ideeën mee naar ‘huis’ genomen kunnen worden.

 3. Als leidinggevenden faciliteren we de deelnemers om na afloop van de bijeenkomsten met de ideeën ook, zo nodig, aan de slag te kunnen.

Doelgroepen/deelnemers netwerk:
We kiezen er nadrukkelijk voor om (maak)bedrijven die al een aantal jaren aan de slag zijn met de LEAN transformatie. Bovendien komen deze bedrijven uit de omgeving van initiatiefnemer Auping. We denken dat er voldoende kennis binnen de bedrijven aanwezig is om van elkaar te kunnen leren.

Doelgroep(en):
De doelgroep waarvoor dit netwerk bedoeld is zijn teamleiders of groepsleiders (Middelmanagement). Medewerkers die andere medewerkers aansturen, soms ook meewerkend voorman zijn en qua opleiding op een mbo-4 niveau acteren. We gaan ervan uit dat er tijdens elke bijeenkomst twee vertegenwoordigers per bedrijf zijn, die overigens per bijeenkomst kunnen wisselen. Op de ene bijeenkomst kom je van hetzelfde bedrijf dus andere deelnemers tegen dan de daar opvolgende sessie.

Ontwerp(eisen) netwerk:

Ontwerpeisen:

 • Het is van belang dat de productieleiders bij de opzet van het netwerk de ‘lead’

  nemen. Zij moeten uitstralen dat ze het belangrijk vinden, de mensen selecteren die

  deelnemen en na afloop ook de ruimte geven om met ideeën aan de slag te gaan.

 • Het is nodig dat alle bijeenkomsten goed gemodereerd worden door een facilitator,

  dat zorgt er mede voor dat we de geformuleerde doelen ook kunnen halen.

  Ontwerp:

 • De bijeenkomsten dienen interactief te zijn, afwisseling met verschillende

  werkvormen is nodig.

 • Bij de keuze van de thema’s neemt het organiserend bedrijf het voortouw, zij komen

  met de issues waar ze tegenaan lopen en met hun collega’s over willen spreken.

  Deze thema’s inventariseren we voorafgaand aan elke bijeenkomst.

 • In alle gevallen gaat het om thema’s uit de productie, waarbij het inhoudelijk om een

  verbinding tussen theorie en praktijk gaat.

 • Probeer aan het einde van elke bijeenkomst ook een aantal tips mee te geven

  (mogelijk op papier – iets om te gebruiken)

 • Tijdens de eerste bijeenkomst spreken we als eerste met de deelnemers over dit

  ontwerp. Een mogelijk thema voor de eerste bijeenkomst is het opleiden van nieuwe medewerkers.

 • Organisatie:

  • Binnen elke deelnemende organisatie is er een aanspreekpunt voor dit netwerk.

  • Aan de bijeenkomsten nemen steeds minimaal zes en maximaal twintig mensen deel.

  • Na een jaar (3) bijeenkomsten evalueren we het verloop en de opbrengsten.

  • De bijeenkomsten wisselen per bedrijf. Het bedrijf waar de bijeenkomst plaats

   vindt is de organisator en zorgt voor de facilitator, neemt het voortouw in de

   themabepaling en organiseert het geheel.

  • Ynova coördineert de data en de inhoud op hoofdlijnen en plaatst deze op de

   website.

  • De interne organisator bepaalt samen met de teamleiders de inhoud van de middag. Ynova krijgt van de organisator een mail en plaatst de inhoud daarvan op de website, daar kan iedereen zich aanmelden en voor de bijeenkomst mailt Ynova de deelnemers naar de organisator. De eerste bijeenkomst vindt plaats bij Auping (voorstel mei – juni 2018)

   Tijd en locatie:

   Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen, bij voorkeur op een donderdag- of een woensdagmiddag. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de tweede helft van mei. De bijeenkomsten duren ongeveer vier uur en vinden plaats in de productie omgeving.

   Ten slotte:

   De bijeenkomsten kunnen leiden tot onderlinge follow up activiteiten. Genoemd wordt het bij elkaar stage lopen, dit zijn opbrengsten die worden toegejuicht, omdat het de blik van de teamleiders verbreedt.

   Ynova zal waar nodig het initiatief ondersteunen en de verbindingen en continuïteit bewaken. Na een jaar (3 bijeenkomsten) plannen we een evaluatie bijeenkomst.

Programma

15:00
Ontvangst en Check-in

Wie ben je en wat is jouw doel vanmiddag ?

Wanneer verlaat je de ruimte met een tevreden gevoel ?

15:20
Evaluatie groep Teamleiders Lean & Smart
16:00
Idee Koplopersgroep
17:00
Afspraken voor het vervolg en afsluiting

Locatie

Maagdenburgstraat 26
7421 ZC Deventer