The Voice of The Customer & Re-Invent Everything !

De totale (lean) transformatie van NDC mediagroep vanaf 2004

Leeuwarden

NDC mediagroep is sinds 1752 uitgever van een breed aanbod aan producten die specifiek gericht zijn op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Met de crossmediale portfolio heeft de uitgever zowel kwalitatief als kwantitatief absoluut het hoogste bereik in het Noorden. Via drie dagbladen, De Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad en bijna veertig weekbladen voorziet NDC mediagroep de lezers en adverteerders van nieuws en informatie.
NDC mediagroep is de laatste jaren getransformeerd tot een multimedia partner voor lezers en adverteerders. Die lezer is vandaag een consument die zich bewust is van wat er wel en niet toe doet in het dagelijkse leven. De consument anno nu is iemand die het steeds meer voor het zeggen heeft in deze wereld, iemand die niet wil betalen voor zaken die niet nodig zijn of ergens anders gratis verkrijgbaar zijn. NDC mediagroep heeft de verantwoordelijkheid die consument op het juiste moment tegemoet te komen met producten en initiatieven die een toegevoegde waarde bieden en die nergens op vergelijkbare wijze te krijgen is. Dit door een multi-mediaplatform aan te bieden waarop iedere lezer zich kan verrijken met informatie, kennis, inzichten en ideeën met een eigen signatuur. Exclusief, vertrouwd, open en eerlijk. Toegepast en aangepast op de regio en waard om elke maand iets voor te betalen.

.

Programma

15:30
Ontvangst
16:00
Woord van welkom door NDC mediagroep
16:05
Nieuws vanuit het Lean Innovation Network door Jacqueline Hofstede
16:10
Een van de aanwezigen schetst zijn/haar beeld van de NDC
16:15
The Voice of The Customer & Re-Invent Everything !

We starten met een filmpje dat de redactie van de NDC media groep zelf heeft gemaakt. Hierin wordt deze tijd geduid en wordt The Voice of the Customer zichtbaar en hoorbaar !
Succesvolle organisaties weten tijdig in te spelen op nieuwe trends zoals de toenemende digitalisering, de opkomst van de deeleconomie, de behoefte aan transparantie en de strijd om talent. NDC mediagroep transformeert van uitgeverij van dagbladen tot multimedia partner voor lezers en adverteerders. Men past de strategie aan volgens de volgende uitgangspunten:

 • Meer dynamiek in strategieontwikkeling: Diverse trends en ontwikkelingen maken dat de voorspelbaarheid van de concurrentieomgeving steeds verder afneemt.
 • Concurrentievoordeel steeds moeilijker houdbaar: Schaalvoordelen, kapitaalinvesteringen of toegang tot distributiekanalen bieden minder bescherming voor de gevestigde partijen.
 • Door digitalisering worden markten transparanter en toegankelijker.
 • De macht van consumenten neemt toe waardoor zij over meer informatie beschikken om een goede afweging te maken tussen de propositie van verschillende bedrijven. Daarbij stellen zij zich steeds kritischer op ten aanzien van de kwaliteit van producten en diensten en de totstandkoming ervan. Het behouden van bestaande klanten wordt dan ook steeds uitdagender.
16:30
Het totale (lean) transformatieproces bij NDC mediagroep vanaf 2004

Erik Miedema, Manager ICT en Lean facilitator geeft een interactieve presentatie van het volledige (lean) transformatieproces bij NDC mediagroep vanaf 2004 tot heden.

 • Waarom starten met de Lean transformatie in 2004
 • Welke fasen zijn er aan te wijzen in dit proces
 • Welke lessen zijn geleerd ?
 • Welke concrete resultaten zijn behaald ?
 • NDC nu: continu verbeteren in bestaande business en totaal herontwerp van nieuwe business
 • Lean en The Three Hozizons Framework
 • Lean en de (los van de oude) nieuwe wendbare organisatiestructuur in autonome cellen
 • Wat zijn de grote uitdagingen voor de toekomst ? 
17:15
De vragen van de NDC aan de groep
 • Wat zien wij over het hoofd?
 • Waarin kunnen wij verder verbeteren en innoveren.
 • Hebben jullie nog ideeen voor nieuwe business ?
18:00
Hapje eten
19:00
Rondleiding
20:00
Nabeschouwing aan de hand van nieuwe beelden
20:30
Vertrek

Locatie

Sixmastraat 15
8932 PA Leeuwarden