Succesvol Robotiseren

Uitdagingen en succesfactoren bij robotiseren: over cobots, productkennis en aan- en afvoerlijnen

Online

Een krappe arbeidsmarkt en steeds meer variatie in de vraag. Dit zijn dé uitdagingen van bedrijven in de industrie. De inzet van robots biedt kansen. Om succes te hebben moet je wel op een aantal zaken letten. In deze masterclass bespreken onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Windesheim de uitkomsten van een onderzoek naar uitdagingen en succesfactoren bij robotiseren. We bespreken onder andere de inzet van cobots, de kennis van het product en het belang van aan- en afvoer naar de robot cell.

Robotisering van de productie heeft veel potentiële voordelen: 24/7 produceren, een hoge constante kwaliteit en minder afhankelijkheid van een krappe arbeidsmarkt. Ondanks deze voordelen ligt de robotiseringsgraad in de maakindustrie in Nederland relatief laag in vergelijking met andere industriële landen zoals Duitsland, Italië, Korea, Denemarken. Er is dus nog wel wat te winnen. Maar Robotiseren doe je niet zomaar. Er komt veel bij kijken zoals:

De robot inpassen in het productieproces
Automatisering: aansluiten op ERP/MRP/CAD/… programma’s
Nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers

OVER HET ONDERZOEK
Robotiseren biedt volop kansen voor bedrijven in de industrie. De markt vraagt meer en meer klantspecifieke versies van producten, die snel en in kleine oplages kunnen worden geleverd. Productieprocessen waar robots worden ingezet kunnen daar beter op inzetten. Dat vraagt wel een andere benadering van de instelling en omstelling van robots en machines. Een Lean proces biedt daar een goed startpunt.

In het project Succesvol Robotiseren onderzoeken we hoe bedrijven robots effectief kunnen inzetten. We bekijken de informatie- en materiaalstromen en richten die zonder verspilling en flexibel in met de inzet van Robots: wat vraagt dit van bedrijven voor de inzet van medewerkers, de ontwikkeling van kennis over robots en de integratie met de IT-systemen?

Voor bedrijven speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Door de inzet van robots kunnen tekorten aan arbeidskrachten worden opgevangen. Dit kan niet zomaar 1-op-1 maar vraagt een andere verdeling van werk en proces. Opnieuw bekijkt het project 'Succesvol robotiseren' wat er nodig om robots en mensen te laten samenwerken in de productieprocessen. En vooral: hoe te zorgen we ervoor dat er onder aan de streep impact is.

OVER DE WEBINAR
Het HAN Lean-QRM Centrum/Lectoraat Lean heeft samen met Hogeschool Windesheim, Saxion en FIR een onderzoeksproject uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de potentiële hobbels die het mkb ervaart bij robotisering. Bij het onderzoek waren 4 maakbedrijven betrokken. In deze masterclass bespreken onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion de uitkomsten van een onderzoek naar uitdagingen en succesfactoren bij robotiseren. We bespreken onder andere de inzet van cobots, de kennis van het product en het belang van aan- en afvoer naar de robot cell.

Programma is in ontwikkeling

Locatie

Ruitenberglaan 31
6826 CC Arnhem Online