Impact Compass (Online English)

A digital tool for Sustainable Management and Reporting (ESG)

Online

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd onder de naam ‘Fit for 55’: een groot aantal wetten, die de Europese economie en samenleving diepgaand zullen gaan veranderen. Europa moet in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terug gebracht hebben ten opzichte van 1990 en in 2050 moet Europa het eerste klimaat neutrale continent worden. 
Deze ambitie vertaald zich naar bedrijven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze geldt voor beursgenoteerde bedrijven en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
• Meer dan 250 medewerkers.
• Meer dan 40 miljoen omzet.
• Meer dan 20 miljoen op de balans.
Deze ondernemingen én investeerders (banken en beleggers) moeten rapporteren (getoetst door een accountant) over welke van hun economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn in lijn met de EU taxonomie. De toepassing van de taxonomie voor bedrijven komt in de basis neer op het oormerken van activiteiten, die volgens de taxonomie bijdragen aan de volgende milieudoelstellingen:

• Mitigatie (verzachten, beperken) van klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

• Adaptatie aan klimaatverandering (uitgesteld tot 1 juli 2022);

• Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen (1-1-2023);

• Circulaire economie, UPV Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (1-1-2023);

• Preventie en bestrijding van verontreiniging (per 1 januari 2023);

• Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen (per 1 januari 2023).

Om klaar te zijn voor deze toekomst moet er gekozen worden voor een wijze van ESC rapportage. GRI is bij grote bedrijven zeer bekend en ook de Sustainable Development Goals worden steeds bekender.

Wij organiseren een introductie workshop over het Impact Compass in de Engelse taal met Dr. Angela Drosg - Plöckinger. Angela is expert in sustainable corporate development, met de focus op toekomstbestendig ondernemen, marketing en organisatie ontwikkeling. Zij werkt sinds 1994 vanuit haar bedrijf MehrWerte Corporate Development in Wenen, is gecertificeerd ECG auditor en consultant en co-developer van de ECG Matrix.

Hoe maak je een ESG rapportage ?
ESG staat voor Environment, Social, Governance. Het zijn milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu nu, later en/of elders op de wereld, ook wel aangeduid als 'brede welvaart'. Deze criteria worden gebruikt om de duurzaamheid en de ethische impact van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. 

Wilt u uw duurzaamheidsverslag en/of ESG rapportage op een slimme manier opstellen?
Wilt u bedrijven effectief en efficient begeleiden op hun weg naar een ESG rapportage?

Tijdens dit webinar zult leren hoe u met de Impact Compass gemakkelijker gegevens over ESG kunt verzamelen, beheren en rapporteren.
Dit webinar is bedoeld voor duurzaamheids- en ESG functionarissen, voor directeuren en voor consultants.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Voor- en nadelen van systemen zoals GRI (Global Reporting Initiative), EMAS (Eco Management and Audit Scheme), ECG (Economy for the Common Good) en de SDGs (de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).
  • Eenvoudige berekening van kerncijfers, zonder excel-lijsten
  • Integratie van bestaande gegevens, feiten en inhoud in de ESG rapportage met behulp van GRI, EMAS, ECG en SDG's
  • Verslag uitbrengen over duurzaamheid van uw bedrijf in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN
  • Management cockpit voor de planning van de duurzaamheidsstrategie van de onderneming
  • Vraag & Antwoord sessie

Alle gegevens over indicatoren en rapportagevragen worden rechtstreeks in het instrument geregistreerd.
De afzonderlijke indicatoren worden automatisch berekend. U voert de gegevens in waarover u in uw bedrijf al beschikt.

De Impact Compass heeft als basis de uitgebreide vragenlijsten van de holistische benadering van de Economy for the Common Good, de balanscalculator en het rapportagesjabloon. De zelfbeoordeling rechtstreeks in de Impact Compass komt overeen met de beoordeling in de balanscalculator. De export van het rapport met een druk op de knop komt overeen met het rapportsjabloon (Word-bestand).

Met individuele evaluaties kunt u gemakkelijk en duidelijk verschillende jaren, locaties en afdelingen met elkaar vergelijken.

Een management cockpit biedt de belangrijkste kerncijfers in één oogopslag.

De interface met de SDGs-, GRI- en EMAS-modules houdt in dat gegevens die eenmaal zijn ingevoerd, beschikbaar zijn in alle geselecteerde modules. Dit bespaart u meerdere malen invoeren van gegevens.

Impactkompas
Met het Impact Compass registreert u de gegevens die u gewoonlijk van uw bedrijf krijgt. Het systeem berekent de indicatoren automatisch op basis van de beschikbare gegevens. U bespaart zich vervelende secundaire berekeningen en gegevensinvoer in andere systemen.

Impact Compass heeft veel functies en modules die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd. Dus u krijgt precies wat u nodig heeft voor uw bedrijf.

U kunt uw gegevens over verschillende tijdshorizonten en voor verschillende locaties of bedrijfseenheden verzamelen, evalueren en vergelijken. U kunt doelen voor de toekomst verankeren. Op die manier documenteert u de prestaties en de ontwikkeling van uw duurzame maatregelen en stelt u zichzelf wenselijke doelen.

In een management cockpit heeft u een constant overzicht van de belangrijkste indicatoren.

Programma is in ontwikkeling

Locatie

Online
Online Online