Fryslân versneld met de Sustainable Development Goals van de VN

Hoe gaan wij versnellen naar een eerlijke en duurzame samenleving ?

Leeuwarden

Dit avond symposium wordt georganiseerd door SDG Netwurk Fryslân. Jacqueline Hofstede van Ynova Innovation Company  is mede initiatiefnemer van dit symposium.
De centrale vraag is:
Hoe kunnen wij de transitie versnellen naar een eerlijke en duurzame samenleving aan de hand van de Sustainable Development Goals van de VN – de SDGs

Programma

18:30
Inloop en ontvangst door SDG Netwurk Fryslân
19:15
Woord van welkom vanuit SDG Netwurk Fryslân - Dirk van der Berg en Jacqueline Hofstede
19:20
Keynote Speech door prof.dr.ir Cees Buisman

Het symposium wordt ingeleid met een voordracht door prof.dr.ir Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van Wetsus en hoogleraar Biologische kringlooptechnologie aan Wageningen Universiteit.
Uitgangspunt in zijn verhaal vormt zijn essay – “De mens is geen plaag” – waarin hij o.a. Gandhi citeert “There is enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed”. Centraal staan de grote crises rond Klimaat, Grondstoffen, Water, Biodiversiteit en Ongelijkheid. Daarop gericht schetst Buisman de contouren van een nieuwe maatschappijvisie.
Voor de realisatie van de SDGs staat hij stil bij onze rol als individuele mensen en onze mogelijk grotere impact als burger, vrijwilliger en vanuit de organisaties waar wij werken zoals ondernemingen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. In dat verband schetst hij ook de wijze waarop Wetsus invulling geeft aan de nieuwe uitdagingen met de ‘Wetsus Waarden’ en door het nieuwe onderzoeksthema ‘Natural Water Production’ – het stimuleren van regen in de Sinaï woestijn. Tot slot formuleert Cees Buisman een aantal aanbevelingen hoe wij in Fryslân onze duurzame doelen versneld kunnen realiseren.

20:00
Vragen en dialoog met de zaal
20:15
Korte pauze
20:20
Hoe kunnen we versnellen met de Sustainable Development Goals

In het tweede deel van de avond geven we een indruk van wat er al gebeurt in Fryslân op het gebied van de SDGs en gaan we mede aan de hand van de aanbevelingen van Cees Buisman met elkaar in gesprek hoe we in Fryslân kunnen versnellen naar de Sustainable Development Goals.

Zie ook onze eerdere activiteiten en verhalen  www.sdgnetwurk.frl www.vonketon.org en www.bluedelta.world

 

21:00
Afsluiting met korte nabeschouwing van de gesprekken en vervolg SDG Netwurk Fryslân
21:15
Vertrek

Locatie

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden