Smart Industry, Lean & Green bij VDL Weweler

Lean & Green in de nieuwe Smart Factory.
Smart Industry als nieuwe onontkoombare industriële revolutie

Apeldoorn

Bij VDL Weweler te Apeldoorn met bijdragen van TNO en de HAN

Smart Industry is een fundamentele verandering, het kan worden beschouwd als een volgende industriële revolutie en zal alles en iedereen raken, of je nou meedoet of niet. Met 
de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, het zogenaamde ‘internet of 
things’, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal 
geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big data processing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie, miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

Over VDL Weweler te Apeldoorn
VDL Weweler maakt onderdeel uit van de VDL groep. VDL Weweler ontwikkelt, produceert en verkoopt luchtvering, asliften, paraboolveren en speciale assen voor producenten van trailers, trucks en bussen. Zie voor meer informatie www.vdlweweler.nl

Locatie

Ecofactory 10
7325 WC Apeldoorn