Een duurzaam bedrijf, hoe komen we daar?

Co-creëren in de transitie naar duurzame en circulaire bedrijven, bedrijventerreinen en communities

Online

De Europese en Nederlandse overheid heeft als doel in 2050 volledig duurzaam en circulair te zijn. In een circulaire economie staat het efficiënter benutten en het daardoor verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Daarvoor is meer nodig dan alleen recycling van grondstoffen; producten moeten bijvoorbeeld zo worden ontworpen dat ze langer mee gaan. Naast het volledig circulair zijn, zijn het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit de andere twee grote uitdagingen in het vinden van een betere balans tussen mens en natuur. Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen – net als de oplossingsrichtingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn, hoe minder de natuur, het klimaat en het milieu worden belast. De circulaire economie kan daarnaast bijdragen aan het verminderen van de leveringsrisico’s van steeds moeilijker te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen. Ook biedt ze kansen voor Nederlandse bedrijven; zo zijn er concurrentievoordelen te behalen door grondstoffen in de productieketen aanzienlijk efficiënter in te zetten en milieusparend te produceren.

Deze middag helpen we u een stap verder door 3 workshops:

1. Visie en route 2030 - 2050 'Moonshot Circular Delta' -Jacqueline Hofstede, Jacob Brobbel, Lisette Sant

2. Aan de slag met Circulaire Business- en Verdienmodellen (Egbert Dommerholt)

3. Circulaire Product Development: van Engineering to Order naar Configure to Order (Jannes Slomp)

Programma is in ontwikkeling

13:00
Welkom door Jacqueline Hofstede, kennismakingsronde en introductie middagprogramma
13:30
Workshop 1. Moonshot Circular Delta (het ontwikkelen van een lange termijn visie)

In 2020 hebben 200 mensen samen een toekomstvisie ontwikkeld voor (Noord)-Nederland. Vanuit SDG 9 - Industrie, Infrastructuur & Innovatie - is er een inspirerende visie ontwikkeld voor de transitie naar de circulaire bedrijven, bedrijventerreinen en communities van de toekomst. Wij nodigen de deelnemers uit mee te bouwen aan een toekomstvisie en aan onze aanpak binnen de Moonshot Circular Delta. Zie voor meer informatie over een 'Moonshot' het Versnellingshuis Circulaire Economie

We bouwen met de volgende bouwstenen:

* Digitalisering - Industrie 4.0. (Lean, Smart Technologies, Platforms)

* Energietransitie (Zon, Wind, Waterstof)

* Circulaire Economie (grondstoffen), Water en Sanitatie

* Ontwikkelingen m.b.t. (nieuwe) generaties medewerkers 

Hoe kunnen we deze uitdagingen samen aan gaan ?

Hoe kunnen we hier gezamenlijk programma's voor ontwikkelen ?

Hoe kunnen we studenten hierbij betrekken in het Living Lab Zwitsal terrein ?

14:30
Workshop 2. Aan de slag met Circulaire Business- en Verdienmodellen (Egbert Dommerholt)

Egbert Dommerholt maakt in zijn workshop gebruik van de QuickScan Circulaire Businessmodellen.
In fase 1 gaan we positie bepalen aan de hand van de volgende vragen:
Welke prioriteit heeft het om te kijken naar duurzaam en circulair ondernemen?
Waar staat u op dit moment met uw organisatie als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen?
Waar wilt u als onderneming naar toe als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen?
In hoeverre is in uw huidige businessmodel duurzaam en circulair ondernemen al opgenomen?

In fase 2 kijkt u naar vijf bouwstenen waarmee u een duurzaam en circulair businessmodel kunt vormgeven of een bestaand businessmodel kunt aanpassen. Die bouwstenen zijn:
Basistype businessmodel
R-strategie
- Organisatievorm
- Ondersteunende processen
- Verdienmodellen

Het resultaat van keuzes die u maakt uit deze tweede set van vijf bouwstenen is altijd een zelf gekozen Mix & Match. U kijkt wat naar uw inzicht past bij uw situatie en ambitie. Er is dus geen goed of fout, beter of slechter. Doel is om na te gaan wat op basis van uw keuzes een businessmodel is dat het beste bij uw huidige ervaring én ambities past.

15:30
Pauze
15:45
Workshop 3. Circulaire Productontwikkeling door transitie van Engineering naar Configure to Order

Veel bedrijven ervaren de noodzaak van een transitie van Engineer-to-Order (EtO) naar Configure-to-Order (CtO). Klanten willen steeds vaker producten die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften. Ook is er druk op de prijs, kwaliteit, levertijd, leverbetrouwbaarheid, productflexibiliteit, volume flexibiliteit en de duurzaamheid en circulariteit van de te leveren producten.
Jannes Slomp geeft de workshop met daarin een antwoord op de vragen:
Waarom de transitie naar configure to order?
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Wat kan de Hogeschool Arnhem Nijmegen hierin betekenen?

16:45
Afrondende dialoog en afspraken voor het vervolg
17:00
Tijd voor netwerken en een hapje en een drankje

Locatie

Online
Online Online