Blockchain, LEAN en de Circulaire Economie

Introductie Blockchaintechnologie als versneller voor (Leane) Waardeketens en - Cycli

Drachten

In samenwerking met Joost Krebbekx van Berenschot en Innovatiecluster Drachten en Wouter Verbeek van Berenschot organiseren we deze inspiratie bijeenkomst voor deelnemers aan het Innovatiecluster Drachten en het Ynova Lean & Innovation Network.

Nu de economie aantrekt en de maakindustrie op volle toeren draait, worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met een sterk groeiende vraag. Fabrieken worden uitgebreid of vernieuwd, maar het besturen van de supply chain gebeurt nog op dezelfde oude manier. Blockchaintechnologie biedt volop kansen binnen de maakindustrie, juist op het gebied van supply chain management. Toch komt het nog amper van de grond en daarmee loopt de maakindustrie ver achter ten opzichte van bijvoorbeeld de publieke sector. Wouter Verbeek heeft veel ervaring binnen de maakindustrie en beschouwd drie problemen binnen de supply chain waarvoor blockchaintechnologie een oplossing kan bieden. 

Probleem 1: 
Discussie over tijdige levering
In drukke tijden willen levertijden nog wel eens oplopen. Dan ontstaat al snel discussie of een bepaalde order wel of niet op tijd is geleverd. Hoewel een klant en leverancier allebei dezelfde definitie van de Confirmed Line Item Performance (CLIP) hanteren, verschilt de leverbetrouwbaarheid toch vaak vanwege onduidelijkheid over de gemaakte afspraken, in het bijzonder vanwege wijzingen via telefoon of email.

Bij het gebruik van blockchaintechnologie is er geen discussie over de gemaakte afspraken, omdat deze zijn vastgelegd in een niet wijzigbare keten die gelijk is voor alle partijen. Mutaties worden in zo’n register ook daadwerkelijk als mutatie geboekt. Met behulp van smart contracts is het ook mogelijk de Confirmed Line Item Performance te laten uitrekenen (met één set definities) en automatisch papieren contracten tot uitvoer te brengen, zoals het opleggen van boetes of het uitvoeren van betalingen.

Probleem 2: 
Dual sourcen, maar toch een groot risico lopen
Grote OEM’ers proberen hun inkooprisico te verminderen door voor  inkoopdelen minimaal twee  producenten te hebben. Hierdoor is de betrouwbaarheid van leveringen hoger en wordt stagnatie voorkomen. Dat klinkt simpel, maar is het niet: Het gebeurt maar al te vaak dat één partij de toeleverancier is van deze producenten:

Door de lengte van de keten is het voor OEM’ers onduidelijk wie precies de toeleveranciers zijn , zeker als de keten complex is (kasten, die bestaan uit modules, die bestaan uit assembly’s, die weer bestaan uit componenten). Waar in de keten zit het risico? Met behulp van blockchaintechnologie is het mogelijk eenduidig de hele productstructuur vast te leggen zodat relevante partijen weten wie wat aan wie levert en het daadwerkelijke inkooprisico direct in kaart te hebben. Dat kan, zonder dat concurrenten informatie over elkaars leveranciers zien. Een iets verdergaande toepassing is het automatisch afstemmen van de productie op basis van de ingelegde hoofdorders (of forecastorders).

Probleem 3: 
Discussie over wie kwaliteit- of leveringsproblemen veroorzaakt
Bij een complexe keten met veel schakels, ontstaat er discussie waar bepaalde problemen zijn veroorzaakt. In het geval van vertraging van bijvoorbeeld een dag bij een toeleverancier, kan dat zorgen voor een vertraging bij een producent van een week. Ook als het gaat om kwaliteit ontstaat er vaak vingerwijzen. Denk daarbij aan componenten die in cleanroomcondities moeten worden aangeleverd, maar na assemblage niet schoon (genoeg) bleken te zijn. Of schade ontstaan voor, gedurende of na transport.

Met behulp van blockchaintechnologie is het mogelijk direct inzichtelijk te maken waar vertraging in het proces ontstaan is en wat het gevolg hier van is. Verdergaand is het ook mogelijk bij vertraging automatisch de productieplanning aan te passen (‘als de onderdelen pas volgende week binnenkomen, hoeven we hier nu niet aan te beginnen en is er nu ruimte voor een nieuwe order’). Ook de kwaliteit van uitgaande en binnenkomende onderdelen kan worden geregistreerd, zodat bij het ontstaan van kwaliteitsproblemen direct zichtbaar is, bij wie de kwaliteitsproblemen zijn ontstaan.

Waar staan we nu?
Dit zijn slechts enkele toepassingen van blockchaintechnologie die van toegevoegde waarde zijn binnen, met name complexe, supply chains. Toch zien we blockchaintechnologie nog vrijwel niet terug: waar applicaties bij sommige gemeenten al operationeel zijn, is er (vrijwel) geen geavanceerde toepassing binnen de maakindustrie operationeel. Er zijn een paar kleinere projecten met tracking en tracing met behulp van blockchaintechnologie (o.a. Kobalt tracking door BMW en Circulor en het inzichtelijk maken van MVO-informatie voor consumenten door Provenance), maar de geavanceerde applicaties blijven uit. De pilot van Maersk en IBM toont het beste aan wat er allemaal mogelijk is binnen de supply chain en is het bestuderen waard.

Mogelijkheden genoeg!

Deze middag verkennen we de kansen en bedreigingen van Blockchaintechnologie en ontwikkelen we ideeen voor de toekomst.

Programma

14:30
Ontvangst bij Neopost Technologies
15:00
Welkom, korte voorstelronde en presentatie van de vragen vooraf
15:20
Blockchain, Lean en de circulaire economie

Wouter Verbeek van Berenschot heeft een presentatie voorbereid naar aanleiding van de vragen vanuit het Innovatiecluster Drachten en het Ynova Lean & Innovation Network.

De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

  • Wat is Blockchain Technologie ?
  • Wat zijn de kansen van Blockchaintechnologie voor uw organisatie
  • Wat zijn de bedreigingen van Blockchaintechnologie voor uw organisatie ?
  • Hoe kunnen we Blockchain zien in relatie tot Lean en Circulair Ondernemen ?
  • Hoe kunnen we een zinvol vervolg geven aan deze middag?
  • Kunnen we een gezamelijk Platform voor Co-creatie ontwikkelen?
16:00
Brainstorm in groepen m.b.t. mogelijke vervolg initiatieven
16:30
Presentatie van de ideeën vanuit de groep
17:00
Afronding en evaluatie

Locatie

De Tijen 3
9201 BX Drachten