Wetgeving Energietransitie en Circulaire Economie

Europese Juridische Aspecten van de Energie Transitie en de Circulaire Economie

Online

Dit webinar organiseren wij in samenwerking met Lector van de Hanzehogeschool, Daisy G. Tempelman, Lector Energie Law. Het webinar is in ontwikkeling en gaat in op de volgende vraagstukken:

  • Waarom de transitie naar de Circulaire Economie?
  • Welke juridische aandachtspunten en uitdagingen kleven er aan de Circulaire Economie?
  • Wanneer en welke EU wetgevingsvoorstellen komen er aan?
  • Wat betekent dit voor Nederlandse wetgeving en wanneer?
  • De Circulaire Economie in relatie tot de energietransitie
  • Wat betekent de nieuwe Omgevingswet (en omgevingsplan) voor organisaties

Heeft u andere vragen? Mail uw juridische vragen naar j.hofstede@ynova.nl

Programma is in ontwikkeling

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

Eyssoniusplein 18
9714 CE Groningen Online