Nieuwe wetgeving Energietransitie en Circulaire Economie

Fit for 55 pakket, nieuwe omgevingswet, energietransitie en de circulaire economie

Online

Dit webinar organiseren wij in samenwerking met twee lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen:

Lectoraat Juridische Vraagstukken in de Energietransitie
Daisy G. Tempelman - Lector
Marjolein den Uijl - Docent Onderzoeker

Lectoraat Biobased Business Valorisation en Circulaire Economie
Egbert Dommerholt - Lector
Marloes Moed - Docent Onderzoeker Publiekrecht en Recht & ICT

Het webinar gaat in op de volgende vraagstukken:

  • Wat verstaat men onder de Circulaire Economie?
  • Het 'Waarom' en 'Hoe' van de transitie naar de Circulaire Economie?
  • Welke juridische aandachtspunten en uitdagingen kleven er aan de Circulaire Economie?
  • Wanneer en welke EU wetgevingsvoorstellen komen er aan?
  • Wat betekent dit voor Nederlandse wetgeving en wanneer?
  • De Circulaire Economie in relatie tot de Energietransitie
  • Wat betekent de nieuwe Omgevingswet (en omgevingsvisie- en plan) voor organisaties?

Heeft u andere vragen? Mail uw (juridische) vragen van te voren naar j.hofstede@ynova.nl

Programma

10:00
Introductie van het webinar door Jacqueline Hofstede, korte kennismaking en vragen vooraf
10:10
Juridische aandachtspunten en uitdagingen van de circulaire economie

Marloes Moed introduceert het begrip Circulaire Economie in het algemeen en in de juridische context.Vervolgens bespreekt zij 'het recht' (wet- en regelgeving) als belemmering, stimulans en noodzakelijk instrument in de transitie naar een circulaire economie (meer duurzame leefomgeving) aan de hand van huidige- en (mogelijk) toekomstige wetgeving.

11:00
De relatie tussen energietransitie, circulaire economie, de nieuwe omgevingswet en omgevingsplannen.

Marjolein den Uijl gaat verder door de circulaire economie en de energietransitie te belichten in relatie tot de aanstaande Omgevingswet en hoe dat straks samenkomt in de instrumenten van deze wet, met name de omgevingsvisie en de omgevingsplan. Wat is de (nieuwe) rol van de overheid en van het bedrijfsleven bij de uitvoering van deze wet? Welke (nieuwe) verplichtingen brengt deze nieuwe wet met zich mee voor de overheid en het bedrijfsleven, onder andere ten aanzien van participatie van burgers.

11:45
Nabeschouwing, dialoog & vragen en afspraken m.b.t. het vervolg
12:00
Einde

Locatie

Online
Online Online