The Day After Tomorrow & Future Search Workshop

Samen aan de slag met het begrijpen van toekomstige ontwikkelingen

Online

We leven in onzekere tijden. De Corona Pandemie maakt de wereld anno 2020 nog meer VUCA. VUCA is een acroniem dat door Amerikaanse militairen is bedacht voor het beschrijven van het slagveld:

V = Volatility (onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen)
U = Uncertainty (onzekerheid over wat er staat te gebeuren)
C = Complexity (een veelheid aan krachten, chaos en verwarring rondom ons)
A = Ambiguity (oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar)

Ondanks VUCA is het wel degelijk mogelijk om vooruit te kijken en nieuwe kansen te vinden. Peter Hinssen heeft hier een boek over geschreven 'The Day After Tomorrow'
Ynova heeft een workshop ontwikkeld 'Future Search' waarmee we grote ontwikkelingen in kaart kunnen brengen en met elkaar nieuwe kansen kunnen grijpen.

The Day After Tomorrow & de Future Search Workshop

(Hernieuwde) Kennismaking
Introductie Future Search Workshop met daarin:
De grote transformaties in de wereld (MegaTrends)
De kracht van de 'Eigen Kracht' van de organisatie
Hoe kan de organisatie zich aanpassen?

We sluiten af met de vragen:
Hoe kunnen we elkaar helpen?
Welke vormen kan dit aan nemen ?
Dialoog over de toekomst en het voorgestelde Ynova Innovatie Programma 2020-2021

Programma

Locatie

-
- Online