Lean & Green bij Philips en workshop nieuwe kansen met de Sustainable Development Goals

Aan de slag met kansen in gezondheidszorg, onderwijs, energie, klimaat, lucht, water en meer ....

Drachten

Dit bedrijfsbezoek is een initiatief van Philips, Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network en Innovatiecluster Drachten.

De 17 Sustainable Development Goals zijn de 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDGs zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) en zijn er voor en door iedereen. 
In Nederland zitten achter de 17 doelen 169 targets. Zie voor meer informatie www.sdgnederland.nl

Ook de Nederlandse Industrie is direct verbonden met deze SDGs: vaak onbewust maar ook steeds meer bewust. Zie de mooie voorbeelden van nieuwe productie in Nederland: Mondkapjes (Auping), Gezichtsschermen (Wavin) en in dit webinar de duurzame verpakkingsmachines van Quadient (voorheen Neopost). Juist in deze tijd moeten we met elkaar blijven vernieuwen en innoveren in de juiste richting en een klimaatneutrale en circulaire economie realiseren. 

Verbeteren in kleine stappen is vaak niet meer voldoende. Wij moeten het lef hebben de grote sprong voorwaarts te maken. Wij nodigen u uit om te leren van anderen en samen aan de slag te gaan met de grote sprong voorwaarts !

Programma is in ontwikkeling

12:30
Ontvangst bij Quadient (15 personen maximaal)
13:00
Woord van welkom door Joost Krebbekx van Innovatiecluster Drachten

Woord van welkom door Joost Krebbekx (Programma Manager Innovatie Cluster Drachten) vanuit de samenwerkende organiserende partijen Philips Drachten, Innovatie Cluster Drachten en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network. Joost schetst zijn visie op het Innovatiecluster Drachten als enabler van de SDGs.

13:10
The next step bij Philips - Integratie Lean & Green (Joanna Wortel)

Het Lean Excellence Programma & Green Site Drachten 

Why ?

How ?

What ?

Interactie en vragen

14:00
Workshop - Nieuwe kansen met de 17 Sustainable Development Goals - Jacqueline Hofstede

Jacqueline Hofstede start met een korte uitleg van de 17 Sustainable Development Goals.
In de monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart in brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkeld. Het gaat hierbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Er wordt gekeken naar het niveau van brede welvaart 'hier en nu' maar ook naar 'later' (volgende generaties in Nederland) en naar 'elders' (andere landen in de wereld). Na de introductie gaan we aan de slag met de volgende zaken:

  • De grote uitdagingen/opgaven in de wereld en de 17 SDGs
  • Wat doen jullie eigenlijk al met de SDGs zonder het te weten en/of te communiceren?
    Welke SDGs passen goed bij mijn organisatie (NU)
    Welke nieuwe concepten, diensten en producten zouden we ook kunnen ontwikkelen
    Waarom zou je net als vele non-profit organisaties (overheden en scholen) aan de slag gaan met de  SDGs en hierover duidelijk communiceren?
16:45
Samen nadenken over mogelijke vervolg acties

Bijvoorbeeld gerichte SDG workshops:
•    Nieuwe kansen in Cure & Care
•    Nieuwe kansen in Water & Sanitatie
•    Nieuwe kansen in Onderwijs
•    Nieuwe kansen in ICT 

17:00
Afronding en vervolg afspraken
17:15
Einde

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

De Tijen 3
9201 BX Drachten