Quadient: Nieuwe kansen voor de Industrie met de Sustainable Development Goals

Aan de slag met kansen in gezondheidszorg, onderwijs, energie, klimaat, lucht, water en meer ....

Drachten

Dit webinar is een initiatief van Berenschot, Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network en Innovatiecluster Drachten.

De 17 Sustainable Development Goals zijn de 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDGs zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) en zijn er voor en door iedereen. 
In Nederland zitten achter de 17 doelen 169 targets. Zie voor meer informatie www.sdgnederland.nl

Ook de Nederlandse Industrie is direct verbonden met deze SDGs: vaak onbewust maar ook steeds meer bewust. Zie de mooie voorbeelden van nieuwe productie in Nederland: Mondkapjes (Auping), Gezichtsschermen (Wavin) en in dit webinar de duurzame verpakkingsmachines van Quadient (voorheen Neopost). Juist in deze tijd moeten we met elkaar blijven vernieuwen en innoveren in de juiste richting en een klimaatneutrale en circulaire economie realiseren. 

Verbeteren in kleine stappen is vaak niet meer voldoende. Wij moeten het lef hebben de grote sprong voorwaarts te maken. Wij nodigen u uit om te leren van anderen en samen aan de slag te gaan met de grote sprong voorwaarts !

Programma is in ontwikkeling

13:45
Digitale binnenkomst van de deelnemers in de meeting en uitleg technische aspecten en regels
14:00
Woord van welkom door Joost Krebbekx van Innovatiecluster Drachten en Berenschot

Woord van welkom door Joost Krebbekx (Programma Manager Innovatie Cluster Drachten) vanuit de samenwerkende organiserende partijen Berenschot, Innovatie Cluster Drachten en Ynova Innovation Platform | Lean Innovation Network. Joost schetst zijn visie op het Innovatiecluster Drachten als enabler van de SDGs.

14:20
De 17 Sustainable Development Goals in Globaal en Lokaal - Sebastiaan de Ronde Bresser en Jacqueline Hofstede

De 17 Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDGs zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) en zijn er voor en door iedereen. In Nederland zitten achter de 17 doelen 169 targets. Zie voor meer informatie www.sdgnederland.nl

Uit de groeibrief van het kabinet (eind 2019): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn

Onze welvaart in NL is groot en gebouwd op creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven en sterke multinationals. Er zijn grote transities en uitdagingen:

  1. De coronacrisis en wederopbouw van economie en samenleving
  2. Welzijn en welvaart in balans brengen met klimaat en natuur (transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie)
  3. De vierde industriële revolutie met vervagende grenzen tussen de fysieke, de digitale en biologische wereld - nieuwe (sleutel)technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, Nano Technologie, de Platform Revolutie, Fotonica, 3 D, 5 G en meer….
  4. Veranderende internationale verhoudingen

We moeten blijven vernieuwen en innoveren in de juiste richting van de SDG’s en een klimaat neutrale en circulaire economie. Verbeteren is vaak niet meer voldoende. Wij moeten het lef hebben de grote sprong voorwaarts te maken (radicale vernieuwing).

Sebastiaan vertelt over de 17 SDGs en in het bijzonder de SDG 9 Alliantie in Nederland: Industrie, Innovatie en infrastructuur

Jacqueline vertelt over de SDG initiatieven vanuit Nederland:

* SDG Netwerk Fryslân, Blue Delta en Panorama 2028
* Expeditie Ware Winst en Visie WUR 2120
* Expedition Sustainable Future

15:00
Zakelijk Succes met SDG 13 "Climate Action" in de praktijk van Quadient Technologies (voorheen Neopost) door Ben Scholtanus (Manager Operations)

Quadient ontwikkelt, produceert en distribueert wereldwijd machines voor het verwerken van post en het 'op maat' verpakken van goederen. Quadient Technologies draagt bij aan SDG 13 door vermindering van CO2 uitstoot door:
1) 
Re-manufacturing: terugname van producten aan het einde van de levenscyclus en hergebruik onderdelen in nieuwe producten. 
2)
Met de nieuwe CVP inpaksystemen wordt veel loze verpakkingsruimte en daarmee CO2 uitstoot verminderd én het kartonverbruik met ongeveer 40% verlaagd

15:45
Mini-workshop SDGs m.b.t. de Common Good Balans voor het eigen bedrijf

Interactieve Opdrachten door Jules Wibaut en Jacqueline Hofstede 

In de monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart in brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkeld. Het gaat hierbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Er wordt gekeken naar het niveau van brede welvaart 'hier en nu' maar ook naar 'later' (volgende generaties in Nederland) en naar 'elders' (andere landen in de wereld).

De interactieve workshop met de Common Good balans van de Economy for the Common Good is een kennismaking met de beproefde methodiek om stap voor stap te werken aan de SDGs en hierover intern en extern helder en transparant te communiceren (Door EU aanbevolen wijze van Non-Financial Report).

16:45
Gelegenheid tot het stellen van vragen en dialoog
17:00
Afronding en vervolg afspraken
17:15
Einde

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

De Tijen 3
9201 BX Drachten