Quadient Technolgies - Succesvol Circulair

Aan de slag met de 17 Sustainable Development Goals, Circulair Ondernemen door Re-manufacturing

Drachten

Quadient Technologies 
Quadient Technologies BV in Drachten (voorheen Neopost Technologies) is onderdeel van de beursgenoteerde Quadient Group waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Parijs. Met producten en diensten die in 90 landen vermarkt worden en vestigingen in 29 landen, is Quadient nummer 1 in Europa en nummer 2 in de wereld op het gebied van postkameroplossingen om zowel fysieke als digitale poststromen te optimaliseren. Quadient heeft 5900 medewerkers wereldwijd, waarvan 1200 verkoopmedewerkers en 500 R&D medewerkers.

Centre of Competence
Binnen de Quadient Group is Quadient Technologies BV in Drachten het "Centre of Competence" voor de ontwikkeling en de productie van producten zoals de Folder/Inserter (vouwen van documenten en deze automatisch in enveloppen stoppen) en verpakkingsmachines voor het creëren van dozen op maat en het automatisch verpakken van goederen met variabele afmetingen voor de E-fullfilmentindustrie.

Innovatie
Van de ruim 1 miljard euro groepsomzet wordt 4 tot 4,5% geïnvesteerd in nieuwe ideeën en marktverkenningen. Medewerkers van Quadient Technologies BV krijgen alle ruimte om vernieuwing te initiëren. Ons doel is het door productontwikkeling uitbouwen van onze marktpositie en de continuïteit te waarborgen. Daarbij zijn moderne tools essentieel. Zo werken we met 3D CAD-, PLM-, CMS-, en ERP SAP systemen en met Agile ontwikkelmethodieken. Deze systemen ondersteunen de productontwikkeling optimaal. Binnen de productontwikkeling kijken we buiten bestaande markten en komen we met nieuwe concepten. Ideeën kunnen op alle plekken in de organisatie ontstaan. Bijvoorbeeld binnen onze R&D afdeling, die 80 medewerkers telt. In totaal werken er in Drachten 300 medewerkers aan de toekomst van Quadient. Om de creatie van een nieuw product vervolgens uit te kunnen voeren maken we gebruik van alle disciplines in onze organisatie. En soms ook meerdere R&D locaties tegelijk. Door deze multidisciplinaire teams kunnen wij onze kennis bundelen en houden we de tijd tussen ontwikkeling en implementatie zo kort mogelijk. Zo kan het veelbelovende idee van vandaag de werkelijkheid zijn van morgen!

State-of-the-art manufacturing
De producten en systemen die door Quadient Technologies worden geproduceerd, zijn geavanceerd en complex. Door het in huis hebben van een Tools- en Protoshop en state-of-the-art onderdelenproductie, kunnen wij het ontwerpen snel omzetten naar concrete producten of halffabrikaten. Met behulp van onze LEAN experts zijn onze assemblagelijnen volgens de nieuwste technologische en ergonomische inzichten opgesteld. Toch blijven we continu op zoek naar manieren om onze kwaliteit en efficiency verder te verbeteren. Niet alleen op onderdelen- maaro ok op machine niveau. Hiervoor gebruiken we LEAN en 6 sigma tools. Het kwaliteitsdenken is verankerd in het Quadient Kwaliteitshuis. Onze medewerkers werken gezamenlijk aan dat ene doel: vandaag beter dan gisteren!

Circulair Ondernemen
Sinds een aantal jaren werkt Quadrient ook aan Circulair Ondernemen. Dit doet men door oude machines te re-manufacturen en opnieuw tegen een goede prijs te verkopen.

 

 

 

 

 

Programma is in ontwikkeling

12:30
Ontvangst bij Quadient Technologies in Drachten
13:00
Woord van welkom door Joost Krebbekx

Woord van welkom door Joost Krebbekx (Programma Manager Innovatie Cluster Drachten) vanuit de samenwerkende organiserende partijen: Quadient Technologies, Innovatie Cluster Drachten en Ynova | Lean Innovation Network. Joost schetst zijn visie op SDGs, SDG 9 en het Innovatiecluster Drachten als enabler van de SDGs.

13:15
De 17 Sustainable Development Goals in Globaal en Lokaal - Sebastiaan de Ronde Bresser en Jacqueline Hofstede

De 17 Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDGs zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) en zijn er voor en door iedereen. In Nederland zitten achter de 17 doelen 169 targets. Zie voor meer informatie www.sdgnederland.nl

Uit de groeibrief van het kabinet (13-12-2019):https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn

Onze welvaart in NL is groot en gebouwd op creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse familiebedrijven en sterke multinationals. Er zijn grote transities en uitdagingen:

  1. Welzijn en welvaart in balans brengen met klimaat en natuur (transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie)
  2. De vierde industriële revolutie met vervagende grenzen tussen de fysieke, de digitale en biologische wereld - nieuwe (sleutel)technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, Nano Technologie, de Platform Revolutie, Fotonica, 3 D, 5 G en meer….
  3. Veranderende internationale verhoudingen

We moeten blijven vernieuwen en innoveren in de juiste richting van de SDG’s en een klimaat neutrale en circulaire economie. Verbeteren is vaak niet meer voldoende. Wij moeten het lef hebben de grote sprong voorwaarts te maken (radicale vernieuwing)

Wij nodigen u uit om samen met ons aan de slag te gaan met de grote sprong voorwaarts !

13:45
De Maakindustrie Circulair: Re-manufacturing bij Quadient (Piet Fellinger/Ben Scholtanus)
14:15
Rondleiding bij Quadient Technologies (Lean, Smart & Circulair)
15:15
Pauze
15:30
Mini-workshop Brede Welvaart, Sustainable Development Goals met de Common Good Balans (Jacqueline Hofstede en Joanna Gusc)

In de monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart in brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkel. Het gaat hierbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Er wordt gekeken naar het niveau van brede welvaart 'hier en nu' maar ook naar 'later' (volgende generaties in Nederland) en naar 'elders' (andere landen in de wereld).

De interactieve workshop met de Common Good balans van de Economy for the Common Good is een kennismaking met de beproefde methodiek om stap voor stap te werken aan de SDGs en hierover intern en extern helder en transparant te communiceren (Door EU aanbevolen wijze van Non-Financial Report).

16:30
Plenaire dialoog o.l.v. Joost Krebbekx
17:00
Gezellig napraten met een hapje en een drankje
17:30
Vertrek

Direct aanmelden

Direct aanmelden als u een account heeft.

Locatie

De Tijen 3
9201 BX Drachten