Slim Organiseren en QRM Quick Response Management

Een presentatie over het nieuwe slimme organiseren, van hiërarchisch naar flow en verder. De presentatie gaat ook over resource efficiency in traditionele organisaties (met als onbedoeld gevolg kosten verhoging) versus flow efficiency in nieuwe organisaties met als gevolg kwaliteitsverhoging, doorlooptijd verkorting en kostenreductie.

Dit item is alleen toegankelijk voor aangemelde personen, login of meldt u gratis aan