The Toyota Way

.pdf
Een korte samenvatting van het boek "The Toyota Way"; een beschrijving van de 14 management principes van Toyota die het fundament vormen van de Lean Filosofie.