Kennisbank

  • Duurzaamheid bij Heineken

    Over de duurzame ambities bij Heineken op weg naar de Circulaire Economie
  • Sustainability Cradle to Cradle: Why and What bij Philips

  • Ondernemen in de circulaire economie

    Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers. Een overgang naar een circulair model dient voor bedrijven een strategisch belang. McKinsey voorziet een wereld waarin onzekerheden rond levering en prijsvolatiliteit van grondstoffen bedrijven nopen om de inkoop van hun grondstoffen te reorganiseren. Door componenten en materialen te hergebruiken, door verwaarding van reststromen en door retourstromen onderdeel te maken van het business model kan een bedrijf deze risico’s beheersen.
  • Lean Development & Duurzaamheid Presentatie Philips

    Duurzaamheid bij Philips in 2009