Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen levert drinkwater. 
Zo simpel is het. Maar we doen nog veel meer. We leveren industriewater via North Water (samen met Evides) en watertechnologie via WLN (samen met WMD).
We willen Duurzaam zijn, met een hoofdletter D. Daarom zijn we bezig met het vinden van oplossingen voor energievraagstukken waarin water een rol speelt. Denk daarbij aan aardwarmte, restwarmte en warmte- en/of koudeopslag (WKO).

Geworteld in de regio
Waterbedrijf Groningen is stevig geworteld in de provincie Groningen. Op tal van gebieden zoeken wij de samenwerking met andere regionale partijen. Bijvoorbeeld met de gemeente Groningen in haar streven om in 2035 energie neutraal te zijn. Maar ook in de Waterketen Groningen/Noord-Drenthe, een initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), levert het waterbedrijf een actieve bijdrage aan de samenwerking in de waterketen.

Klein en krachtig
Waterbedrijf Groningen heeft al jaren een vrij stabiele afzet en dito omzet. Als één van de kleinere waterbedrijven van Nederland blijken we bovendien in staat om al jaren het laagste drinkwatertarief van Nederland te hanteren. Daarnaast scoren we in de landelijke benchmark van Vewin (Verenigde Waterbedrijven) hoog op klanttevredenheid.

De Lean reis van waterbedrijf Groningen

Vanuit zowel bedrijfsgebonden redeneren (o.a. diversificatie diensten, beheersreductie) als medewerker gebonden redenen (o.a. aantrekkelijke organisatie, continu verbeteren) is Waterbedrijf Groningen in 2012 gestart met lean. Eerst nog op 1 afdeling, als pilot, en vanaf 2013 in de hele organisatie.

Het volledige verhaal is alleen toegankelijk voor deelnemers.

 Drinkwater
 Industriewater
 Energie en water
 Internationale samenwerking